Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(05)/2007 Numer 3(05)/2007

Od Redakcji

Zachęcając Państwa do lektury najnowszego numeru "Quartu" - jedynego obecnie w Polsce regularnie wychodzącego kwartalnika publikowanego w ramach prac uniwersyteckiego Instytutu Historii Sztuki, chciałbym zwrócić uwagę na wielorakość treści zawartych w prezentowanym numerze, w którym "światy równoległe" współczesnej architektury sakralnej spotykają się z twórczością "ikony" polskiej ilustracji książkowej i komiksowej - Bohdanem Butenką, a Władysław Podkowiński i jego słynny, budzący tak wiele twórczych, obyczajowych i erotycznych emocji (nie tylko w poezji) "Szał" sąsiaduje z dążącą do artystycznego luksusu wrocławską grupą "Luxus". Jak wiemy, sztuka bywa krytyczna, bywa też bezkrytyczna, czasami jest wertykalna, a niekiedy doświadczana horyzontalnie, o czym mówi tekst poświęcony Paulowi McCarthy i innym artystom amerykańskim wyrosłym z trudnych niekiedy doświadczeń, jakie były udziałem Jacksona Pollocka. Całość zamykają omówienia wystawy poświęconej architekturze węgierskiego modernizmu, jaka gościła niedawno we wrocławskim Muzeum Architektury oraz interesującego polsko-niemieckiego seminarium, w trakcie którego badacze zastanawiali się jednocześnie nad luterańską ortodoksją i wielością wyznań w nowożytnym Gdańsku. Całości dopełniają liczne ilustracje, w tym część absolutnie unikatowych, a wszystko za jedyne 15 zł, czyli nieco więcej niż koszt jednego Mc Zestawu Big-Maca.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Cezary Wąs/
Teoria światów równoległych. O wielorakości tendencji współczesnej architektury sakralnej
21
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Pod rządami ilustracji. O twórczości Bohdana Butenki
38
/Justyna Bajda/
Interpretacje Szału Władysława Podkowińskiego w poezji młodopolskiej
52
/Piotr Stasiowski/
Luxus niezależności w potransformacyjnej Polsce
75
/Anna Markowska/
Horyzontalność: Paul McCarthy i inni


RECENZJE I OMÓWIENIA

96
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
Światło i forma. Na marginesie wystawy o węgierskim modernizmie
99
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
Relacja z konferencji Przywracanie Pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków 25-26 czerwca 2007
101
/Maciej Kulisz/
Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle Gdańsk w czasach nowożytnych: między luterańską ortodoksją a wielością wyznań w wolnym mieście, Gdańsk, 28 maja-2 czerwca 2007

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego