Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(08)/2008 Numer 2(08)/2008

Od Redakcji

Najnowszy numer "Quartu" poświęcony jest zarówno problematyce nieobcej tradycyjnej historii sztuki (teksty Jana Wrabeca o związkach sztuki śląskiej czasów baroku ze sztuką czeską czy Anity Wincencjusz-Patyny o wpływie dziewiętnastowiecznych francuskich ilustratorów na polskich artystów), jak i stosunkowo nowej problematyce rewitalizacji zabytków i przestrzeni publicznej w Polsce po 1945 roku - artykuł Małgorzaty Wyrzykowskiej. Refleksję nad sztuką współczesną reprezentują omówienia twórczości Mariana Poźniaka (Ryszard Hołownia) oraz bardzo interesujący tekst o architektonicznej utopii, którą zrealizowano i która od czasu realizacji nie przestaje budzić artystycznych i ideowych kontrowersji (artykuł Cezarego Wąsa). Całości dopełniają omówienia tegorocznej wystawy rysunków Stanisława Lema, interdyscyplinarnego seminarium poświęconego sztuce sakralnej oraz sympozjum, którego bohaterem był Adriaen de Vries. Proszę również zwrócić uwagę na szatę graficzną naszego kwartalnika - jest po prostu znakomita.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Jan Wrabec/
Zależność czy autonomia? Sztuka śląska w czasach baroku oraz jej determinanty
18
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Czterej panowie ilustratorzy, nie licząc zwierząt. XIX-wieczna grafika ilustracyjna we Francji i jej polskie echa
46
/Małgorzata Wyrzykowska/
Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybranych przykłady
68
/ Ryszard Hołownia/
Marian Poźniak - stary mistrz malarstwa
98
/Cezary Wąs/
Miasto i katedra w Évry. Smutna komedia omyłek (w trzech częściach)


RECENZJE I KONFERENCJE

110
/Anna Baranowa/
Śmieszne i straszne. Rysunki Stanisława Lema
116
/Agnieszka Zabłocka-Kos, Urszula Bęczkowska/
Międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium poświęcone sztuce sakralnej
119
/Aleksandra Lipińska/
Sympozjum Adriaen de Vries, Stadthagen 16-18 kwietnia 2008 r.

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego