Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(09)/2008 Numer 3(09)/2008

Od Redakcji

Najnowszy numer "Quartu" otwierają sen i polityka, które niekiedy objawiają się (razem lub osobno) w sztuce, czego widomym dowodem jest opracowanie tej problematyki przez Jana Harasimowicza. Tematykę nowożytną kontynuuje tekst Magdaleny Mielnik o Księdze ubiorów gdańskich powstałej w początkach XVII wieku, ukazujący, że w dziedzinie mody mogą zmieniać się style i tendencje, ale nie wewnętrzne motywacje chęci "bycia modnym", które są do siebie, pomimo upływu wieków, podobne. Zmieniając nastrój, przechodzimy do tajemniczej Świątyni Legend Hermanna Hendricha, o której nie wiedzą, że istniała nawet rdzenni mieszkańcy Karkonoszy. Osoby zainteresowane teorią sztuk wizualnych znajdą w naszym kwartalniku fragment rozprawy jednego z najciekawszych współczesnych historyków sztuki - Michaela Brötje, w kongenialnym tłumaczeniu Michała Haake. Całości dopełniają: artykuł o metaforyzacji pejzażu w twórczości Stanisława Ryszarda Kortyki (tekst Andrzeja Jarosza), omówienia V polsko-niemieckiego seminarium w Halle i recenzja pierwszego tomu rodzącej się właśnie serii poświęconej zabytkom Wrocławia - książki Magdaleny Poradzisz omówionej przez Aleksandrę Jaśniewicz.
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury i Wszystkiego Dobrego jesienią.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Jan Harasimowicz/
Sen i polityka w malarstwie i grafice czasów nowożytnych
20
/Magdalena Mielnik/
Stateczne matrony i cnotliwe panny, czyli Księga ubiorów gdańskich Antona Möllera w kontekście europejskiej tradycji Trachtenbüchern
42
/Małgorzata Najwer/
Hermanna Hendricha Świątynia Legend oraz Parsifal i zamek Graala
64
/Michael Brötje/
Obraz - spotkanie
82
/Andrzej Jarosz/
Chwila światła - metafory pejzażu Stanisława Ryszarda Kortyki


RECENZJE I KONFERENCJE

99
/Dominika Piotrowska/
V Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle: Pomorze Przedodrzańskie w okresie nowożytnym. Pięciowiekowa tradycja i jej recepcja z perspektywy dziejów Kościoła oraz historii sztuki
103
/Aleksandra Jaśkiewicz/
Recenzja książki Magdaleny Poradzisz Kościół szpitalny Trójcy Świętej przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu, Wrocław 2008

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego