Tu jesteś: Numery Archiwalne

4(10)/2008 Numer 4(10)/2008

Od Redakcji

W jubileuszowym, dziesiątym numerze "Quartu" znajdziecie Państwo teksty omawiające zarówno budowle związane z historią Wrocławia (artykuły Rafała Eysymontta i Romualda Kaczmarka), jak i odnoszące się do historii całego Śląska (Piotr Oszczanowski). Chcąc jednak odejść nieco od śląskiej problematyki, zamieściliśmy też pracę związaną pośrednio ze zbliżającym się okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku - analizę obrazu autorstwa Piera Francesca Mazzucchellego dokonaną przez Annę Szachnowską oraz z podróżami po Kresach dawnej Rzeczpospolitej odbywanymi przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w połowie XIX wieku (Waldemar Okoń). Potrzebę nowoczesności wypełniają, mam nadzieję, artykuł poświęcony modernizmowi, postmodernizmowi i dekonstruktywizmowi w architekturze (Cezary Wąs) oraz recenzja pierwszej monografii jednej z najwybitniejszych rzeźbiarek polskich XX wieku - Aliny Szapocznikow pióra Anny Markowskiej. Całości dopełnia omówienie katalogu z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze oraz, jak zwykle w naszym kwartalniku, piękna szata graficzna - dzieło Wojtka Głogowskiego.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Rafał Eysymontt/
Średniowieczny szpital pw. św. Michała we Wrocławiu
27
/Romuald Kaczmarek/
Prawdopodobna siedziba królów czeskich na rynku we Wrocławiu
44
/Piotr Oszczanowski/
Herr Bischoff ist ein geistlicher Fürst, aber kein geborner Fürst - kilka uwag na temat mecenatu artystycznego bpa Martina von Gerstmann (1574-1585)
61
/Anna Szachnowska/
Rzeź niewiniątek Piera Francesca Mazzucchellego ze zbiorów Museo Diocesano w Mediolanie jako wyraz inspiracji dziełem Guida Reniego
72
/Waldemar Okoń/
Kraszewskiego podróże na Wschód
88
/Cezary Wąs/
Przestrzenie różnicy. Modernizm, postmodernizm i dekonstruktywizm w architekturze (próba definicji)


RECENZJE I KONFERENCJE

113
/Anna Markowska/
Pierwsza monografia Aliny Szapocznikow
122
/Romuald Kaczmarek/
Enthüllungen. Restaurierte Kunstwerke von Riemenschneider bis Kremser Schmidt

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego