Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(11)/2009 Numer 1(11)/2009

Od Redakcji

Najnowszy numer "Quartu" otwiera artykuł Anity Wincencjusz-Patyny będący kolejnym ogniwem naszego cyklu poświęconego ilustracji książkowej zarówno XX, jak i XIX wieku. Podobnie jest z tekstem Rafała Eysymontta wpisującym się w cały zespół publikowanych przez nas wcześniej omówień problemów związanych ze współczesną architekturą zarówno w jej światowym, jak i ściśle lokalnym wymiarze. Z kolei miłośnicy rozważań styloznawczych na pewno będą w pełni usatysfakcjonowani wypowiedzią Roberta Suckale na temat "historii stylu u początku XXI wieku", ponieważ wydaje się, że powrót do tego pojęcia może nadal przynosić ciekawe, nakierowane na przyszłość badań humanistycznych, konstatacje badawcze. Polecam też Państwu artykuł Andrzeja Kostołowskiego poświęcony wrocławskim wystawom od roku 1852 aż do czasów nam bliższych (ze szczególnym uwzględnieniem wystaw z 1948 i 2000 roku), ponieważ jest to temat, który może zainteresować nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale też wszystkich parających się historią wystawiennictwa i relacjami pomiędzy życiem społecznym a sztuką. Do zasadniczych rozpraw dołączyliśmy szereg omówień wystaw i recenzji najnowszych publikacji z dziedziny historii sztuki, a mnie pozostaje w tym momencie, oprócz rozkoszy płynącej z lektury naszego kwartalnika, życzyć Państwu wesołych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych, tym bardziej że do numeru dołączyliśmy spis zawartości "Quartu" od początku jego istnienia, co niewątpliwie może zachęcić osoby nieposiadające jeszcze kompletu pisma do nabycia egzemplarzy archiwalnych.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Anita Wincencjusz-Patyna/
U źródeł światowych sukcesów Polskiej Szkoły Ilustracji
30
/Rafał Eysymontt/
OZ Wrocławia do Nowego Jorku i z Nowego Jorku do Wrocławia w poszukiwaniu idei wieżowca
59
/Robert Suckale/
Historia stylu u początku XXI wieku. Problemy i możliwości
68
/Andrzej Kostołowski/
Biegi z przeszkodami. Wystawy: Ziem Odzyskanych (1948) i Wrocław Moje Miasto (2000)
93
/Anna Jezierska/
Das Riesengebirge. Die Künstlerkolonie Schreiberhau. Gemäldegalerie Dachau, 07.11.2008-08.03.2009. Omówienie wystawy
99
/Magdalena Mielnik/
Anna Śliwowska, Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527-1620
103
/Cezary Wąs/
O eseju Jeana Claira De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce
108
/Lidia Klein/
Poza budowaniem. Relacja z 11. Biennale Architektury Współczesnej w Wenecji
115
Quart SPIS ZAWARTOŚCI NUMERÓW 1(1)/2006 - 4(10)/2008

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego