Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(12)/2009 Numer 2(12)/2009

Od Redakcji

Najnowszy numer "Quartu" otwiera bardzo interesujący artykuł Joanny Lubos-Kozieł ukazujący mało znane przemiany, jakim ulegało wnętrze i wyposażenie wrocławskiego kościoła św. Wojciecha, poczynając od połowy wieku XIX aż do II wojny światowej. Sztuce śląskiej poświęcony jest też kolejny tekst autorstwa Małgorzaty Najwer omawiający odnaleziony niedawno, fowistyczny w stylu, obraz Oskara Molla namalowany w trakcie pobytu artysty w Międzygórzu. Jak zawsze, nie zapominamy o sztuce bardziej współczesnej - stąd obszerne studium Andrzeja Jarosza, którego bohaterem jest związany z Wrocławiem od wielu lat Jan Chwałczyk. Uważni czytelnicy być może pamiętają zamieszczone w 2. numerze "Quartu" z 2006 roku omówienie twórczości Jacka Wesołowskiego. Kontynuując spotkania z tym artystą, drukujemy przeprowadzony z nim przez Tomasza Zalejskiego-Smolenia wywiad traktujący o jakże ostatnio modnej problematyce milczenia w sztuce. Całości dopełniają recenzja wystawy Laury Paweli we wrocławskim BWA oraz omówienie konferencji naukowej zorganizowanej w naszym Instytucie przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki oraz Muzeum Architektury, której tematem była architektura dwudziestego wieku. Polecam też Państwu stronę graficzną naszego kwartalnika i przypominam, że w numerze 1(11)/2009 znajdą Państwo spis zawartości wszystkich poprzednich edycji.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Joanna Lubos-Kozieł/
Um in die innern Räume die erwünschte Harmonie zu tragen. Dziewiętnastowieczne wyposażenie kościoła św. Wojciecha
18
/Małgorzata Najwer/
Oskara Molla Widok na Międzygórze
33
/Andrzej Jarosz/
Rysunki liryczne Jana Chwałczyka
62
/Tomasz Zalejski-Smoleń/
O milczeniu - rozmowa z Jackiem Wesołowskim


RECENZJE I KONFERENCJE

84
/Sylwia Świsłocka-Karwot/
Zdegradowany pejzaż - recenzja wystawy Laury Paweli we wrocławskim BWA
98
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Naukowa we Wrocławiu

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego