Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(13)/2009 Numer 3(13)/2009

Od Redakcji

Zbliżającą się jesień Redakcja Quartu wita artykułami obejmującymi bardzo szeroki zakres tematyczny, poczynając od fascynujących związków pomiędzy tradycyjnymi tworzywami rzeźbiarskimi a plastyką współczesną (artykuł Aleksandry Lipińskiej, tegorocznej laureatki Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), by poprzez klasyczne ikonograficzne studium poświęcone postaci Wolfganga von Rothkirch i jego epitafium (tekst Moniki Żernik) przejść do jakże interesującego nie tylko dla mieszkańców Wrocławia tekstu omawiającego trzy dziewiętnastowieczne pałace czynszowe Wrocławia (Bożena Grzegorczyk), które dzisiaj wprawdzie niezbyt kojarzą się nam z architekturą pałacową, ale być może w niedalekiej przyszłości zostanie przywrócony im dawny rezydencjonalny splendor. Całości dopełniają artykuły zarówno śląskoznawcze (Krzysztof Pawlik i Dzwony wieży ratusza w Nysie), jak i będące swoistą kontynuacją naszych jako Redakcji i naszych jako Polaków zainteresowań miastem drapaczów nieba - Nowym Jorkiem, tym razem widzianym z perspektywy dwudziestolecia międzywojennego (Rafał Ochęduszko). Do tego relacje z organizowanych przez Instytut Historii Sztuki we Wrocławiu seminariów i ekspozycji plenerowych świadczące o tym, że sztuka i formy jej popularyzacji, podobnie jak miłość, niejedno mają imię.

W imieniu Redakcji
dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Aleksandra Lipińska/
Na nowo patrzeć i dotykać? Znaczenie tradycyjnych materiałów w plastyce współczesnej na przykładzie użycia alabastru w XX i XXI w. (cz. I).
19
/Monika Żernik/
NOBILITATISQVE GERMANAE EXEMPLUM. Wolfgang von Rothkirch und Panthen i jego epitafium z kościoła św. Katarzyny w Makowicach koło Świdnicy
35
/Bożena Grzegorczyk/
My house is my castle. O semiologii dziewiętnastowiecznych pałaców czynszowych Wrocławia 60
60
/Krzysztof Pawlik/
Dzwony wieży ratusza w Nysie
74
/Paweł Ochęduszko/
Podróż do wnętrza miasta. Pierwsze wrażenia Franciszka Krzywdy-Polkowskiego z pobytu w mieście "drapaczów nieba"


OMÓWIENIA I KONFERENCJE

84
/Piotr Oszczanowski/
Kościół św. Marii Magdaleny - jako depozytariusz przeszłości i wyzwanie dla przyszłości. Ekspozycja plenerowa Inwentaryzatorskiego Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
90
/Marcin Wichrowski/
VI Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle: Wielość wyznań i tolerancja religijna w Europie Środkowej na przykładzie księstwa cieszyńskiego i przyległych obszarów Górnego Śląska

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego