Tu jesteś: Numery Archiwalne

4(14)/2009 Numer 4(14)/2009

Od Redakcji

W świątecznym numerze naszego kwartalnika kontynuujemy rozważania nad znaczeniem tradycyjnych materiałów w sztuce XX I XXI w wieku (artykuł Aleksandry Lipińskiej) oraz próbujemy ustalić, co sprawia, że niektóre pomniki powstałe we Wrocławiu w latach ostatnich są tak nieudane (tekst Joanny Lubos-Kozieł). By utrzymać się w nastroju podniosłym i religijnym, omawiamy kaplice z kościoła cystersów w Henrykowie (Zuzanna Mikołajek), a nieco nostalgicznym duchem patriotycznym tchnie opowieść o często już dzisiaj zapomnianych wizerunkach Wołynia mieszczących się w jakże ważnym dla naszej sztuki nurcie rodzimego pejzażu (Waldemar Okoń). Nowoczesność reprezentują tym razem teksty poświęcone Tracey Emin (Małgorzata Micuła) oraz Andrzejowi Wróblewskiemu i Zbylutowi Grzywaczowi (Jan Michalski). Całość wieńczą: obszerne omówienie prac Wojciecha Głogowskiego, dzięki którego talentowi "Quart" ma taki, a nie inny kształt plastyczny, w którym to omówieniu artysta tym razem występuje jako autonomiczny, w pełni dojrzały twórca dzieł malarskich (artykuł Andrzeja Jarosza) oraz recenzja konferencji i publikacji "München - Prag um 1600" pióra Piotra Oszczanowskiego.
W tym miejscu pozostaje mi więc jedynie zachęcić Państwa do lektury naszego pisma i życzyć Państwu oraz sobie szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z kolejnymi numerami "Quarta".

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Aleksandra Lipińska/
Na nowo patrzeć i dotykać? Znaczenie tradycyjnych materiałów w plastyce współczesnej na przykładzie użycia alabastru w XX i XXI w. (cz. II)
18
/Joanna Lubos-Kozieł/
Współczesny pomnik religijny: Kolumna Chrystusa Króla Wszechświata na Ostrowie Tumskim
30
/Zuzanna Mikołajek/
Kaplice wschodnie kościoła cystersów w Henrykowie jako wyraz nowych zadań społecznych śląskich klasztorów mniszych w czasach baroku
48
/Waldemar Okoń/
Wołyń i obrazy
72
/Małgorzata Micuła/
Autobiografia jako źródło kreacji, czyli konfesyjna sztuka Tracey Emin
91
/Jan Michalski/
Dwa twierdzenia. Studium porównawcze
104
/Andrzej Jarosz/
Kim jest Głogowski?


RECENZJE

121
/Piotr Oszczanowski/
Monachium i Praga ok. 1600 r. w kontekście badań nad sztuką rudolfińską. Na marginesie publikacji: München - Prag um 1600, hrsg. von L. Konečný, B. Bukovinská, Praha 2009 ("Studia Rudolphina". Sonderheft)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego