Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(15)/2010 Numer 1(15)/2010

Od Redakcji

Polecając Państwu jubileuszowy, piętnasty numer naszego Kwartalnika, chciałbym zachęcić do jego lektury zarówno miłośników średniowiecznych obyczajów dworskich (tekst Jacka Witkowskiego), jak i "detektywistycznego" aspektu badań związanych z historią sztuki, kiedy to jedni artyści ujawniają się w całej pełni, a inni okazują się być jedynie wywiedzionymi z pism uczonych fantomami (artykuł Agaty Kaczmarek). Nie samymi jednak turniejami i tajemnicami żyje historia sztuki, jest w niej wiele miejsca na analizy cokolwiek zapomnianych zdarzeń, takich jak na przykład muzealna działalność Stefana Żeromskiego (artykuł Piotra Rosińskiego), czy rozprzestrzenianie się pewnych idei kulturowych i artystycznych w czasach już minionych oraz w dobie współczesnej globalizacji (tekst Jana Harasimowicza). Znajdziecie też Państwo w tym numerze odpowiedź na jakże istotne pytanie: co dzieje się w zakresie coraz bardziej ostatnio modnej "krasnoludkologii", "krasnaloznawstwa"? (Joanna Lubos-Kozieł) oraz sprawozdania z szeregu ważnych dla prób nowego spojrzenia na historię sztuki sesji naukowych (Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Marta Kaluch-Tabisz). Całości dopełniają piękne, jak zwykle, ilustracje i unosząca się nad tekstami delikatna mgiełka nie tyle poezji, co niebanalnej sztuki i wysokiej kultury, pozwalających nam z większym optymizmem spoglądać w przyszłość.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Jacek Witkowski/
Książę i dama na turnieju. Przejawy obyczajowości turniejowej w sztuce śląskiego średniowiecza
Summary
18
/Agata Kaczmarek/
Geyner versus Reiner. Kwestia wątpliwego współautora fresków w kaplicy opata Hochberga we Wrocławiu
Summary
30
/Jan Harasimowicz/
Historia sztuki w dobie rewolucji informatycznej i globalizacji
Summary
43
/Piotr Rosiński/
Żeromski jako muzealnik
Summary
56
/Piotr Oszczanowski/
Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku. Konferencja naukowa w Krakowie (16-18 listopada 2009 roku)
Summary
63
/Joanna Lubos-Kozieł/
Z najnowszych badań nad krasnoludkami Rüdiger Helmboldt, Bunte Zwerge aus Thüringen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der (Garten)Zwerge, Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden, Hohenfelden 2009
Summary
69
/Agnieszka Seidel-Grzesińska/
Obraz jako przedmiot i metoda badań, czyli trzecie cyfrowe spotkanie z zabytkami
Summary
74
/Marta Kaluch-Tabisz/
Historia sztuki w dobie globalizacji - IV Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii Sztuki. Wrocław, 5-8 listopada 2009 roku
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego