Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(17)/2010 Numer 3(17)/2010

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczyna bardzo interesujący, szczególnie dla osób zainteresowanych relacjami pomiędzy sztuką a filozofią, tekst Cezarego Wąsa poświęcony ewentualnemu (postulowanemu, niemożliwemu, nie-istniejącemu) dekonstruktywizmowi w architekturze. Chcąc utrzymać się w sferze odniesień pomiędzy doktryną artystyczną a konkretnym dziełem, publikujemy artykuł omawiający związki koncepcji "miasta idealnego" z włoskim realizacjami tej cokolwiek utopijnej, ale jakże pięknej idei (Rafał Eysymontt). Dla miłośników sztuki Wrocławia mamy prawdziwą rewelację autorstwa Piotra Oszczanowskiego - omówienie dekoracji malarskiej i rzeźbiarskiej północno-zachodniej kruchty kościoła św. Elżbiety, najokazalszego przykładu dzieła tego typu w manierystycznej sztuce stolicy Dolnego Śląska. Kolejne teksty to: szkic poświęcony historii sztuki wideo w Polsce (Kamila Wróbel) i mieszcząca się w obszarze "korespondencji", a właściwie "intermedialności" sztuk rozprawa o relacjach pomiędzy dziełami tak znanych twórców jak malarz Edward Hopper i reżyser Alfred Hitchcock (Filip Lipiński). Całości dopełniają: recenzje książki Klary Kaczmarek-Löw, której bohaterem jest architekt działający w pierwszej połowie XVI w. na terenie Czech, Łużyc i Śląska - Wendel Roskopf, i publikacji Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz sprawozdanie z siódmego interdyscyplinarnego polsko-niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle, które odbyło się w dniach 24-29 maja tego roku w Herrnhut, w Saksonii.
Pozostaje mi zatem w tym miejscu zachęcić Państwa do lektury naszego periodyku z tą cichą intencją, że każdy może znaleźć w nim coś, co go szczególnie zainteresuje, a chłody i słoty jesienne nie staną się w trakcie lektury nadmierną, uniemożliwiającą ją przeszkodą.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Cezary Wąs/
W stronę dekonstrukcji w architekturze
Summary
19
/Rafał Eysymontt/
Średniowiczne miasto idealne we Włoszech
Summary
39
/Piotr Oszczanowski/
Dekoracja malarska i rzeźbiarska kruchty północno-zachodniej kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu
Summary
53
/Kamila Wróbel/
Nie takie wideo straszne, czyli szkice do historii sztuki wideo w Polsce
Summary
74
/Filip Lipiński/
Obraz Psychozy. O międzyobrazowym dialogu dzieł Edwarda Hoppera i Alfreda Hitchcocka
Summary


SPRAWOZDANIA I RECENZJE

90
/Magdalena Poradzisz-Cincio / Klara Kaczmarek-Löw/
Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość, Wrocław 2010 (seria: "Studia z Historii Kultury Europy Środkowej", pod red. Jana Harasimowicza)
Summary
95
/Anna Ginter/
Górne Łużyce - wędrówka przez dzieje sztuki i religii wieloetnicznej i wielowyznaniowej krainy w sercu Europy od czasów reformacji do dziś. VII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle. Herrnhut (Saksonia), 24-29 maja 2010 r.
Summary
100
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, red. Katarzyna Iwanicka, Warszawa 2009
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego