Tu jesteś: Numery Archiwalne

4(18)/2010 Numer 4(18)/2010

Od Redakcji

Świąteczny numer naszego kwartalnika otwiera bardzo interesujące wystąpienie autorstwa Jana Harasimowicza poświęcone Reformacji na Śląsku, będące tekstem wykładu wygłoszonego przez Profesora z okazji nadania mu przez Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze tytułu doktora teologii honoris causa. Zachęcając Państwa do lektury tego artykułu, jednocześnie w imieniu swoim i Redakcji "Quartu" serdecznie gratuluję naszemu Koledze tego wyróżnienia. Problematyce śląskiej poświęcony jest też tekst autorstwa Jana Gromadzkiego, w którym znajdziecie Państwo omówienie polichromii związanych z kościołem św. Elżbiety we Wrocławiu. Całości dopełniają analiza tryptyku ukazującego Pokłon Trzech Króli z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu (Agnieszka Patała) oraz artykuł Rafała Eysymontta będący pokłosiem sesji zorganizowanej w naszym Instytucie pod intrygującym i zagadkowym tytułem Dla ciebie chcę być biała. Osoby zainteresowane tematyką tej sesji odsyłam do zamieszczonego omówienia autorstwa Karoliny Tomczak. Chcąc żyć w zgodzie z Duchem Czasu, który to Duch jest w coraz większym stopniu pochłaniany przez nowe media, proponujemy też artykuł Kamili Leśniak, w którym możecie Państwo zapoznać się ze sporem na temat dokumentalnej wartości fotografii, toczącym się już od wielu lat. W najnowszym "Quarcie" znajdziecie również Państwo jak zwykle liczne, niekiedy bardzo intrygujące ilustracje: powinny one (zwłaszcza Pokłon Trzech Króli) delikatnie i spokojnie wprowadzić nas w atmosferę Świąt i Nowego Roku.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Jan Harasimowicz/
Reformacja na Śląsku z perspektywy historii religii i historii sztuki
Summary
17
/Jan Gromadzki/
Polichromie w oratorium nad północno-zachodnią kruchtą kościoła św. Elżbiety (dawna kaplica Mathiasa Smedchina)
Summary
46
/Agnieszka Patała/
Pokłon Trzech Króli z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu - import z kręgu antwerpskiego atelier Pietera Coecke van Aelsta
Summary
63
/Rafał Eysymontt/
Architektura sepulkralna wrocławskich Romów
Summary
83
/Kamila Leśniak/
Dyskusje nad pojęciem i istotą dokumentu fotograficznego
Summary


OMÓWIENIA

91
/Karolina Tomczak/
Konferencja "Mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej po 1945 roku. Dla Ciebie chcę być biała" - tematyka obrad i wystawy oraz uwagi
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego