Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(20)/2011 Numer 2(20)/2011

Od Redakcji

Kiedy w roku 2006 rozpoczynaliśmy pracę nad pierwszym numerem naszego kwartalnika, nie sądziliśmy, że w czasie blisko pięciu lat uda się nam opublikować aż 20 numerów "Quartu" i to w sytuacji systematycznego zmniejszania się czytelnictwa w Polsce oraz upadku, z powodu trudności finansowych i braku odbiorców, wielu podobnych inicjatyw wydawniczych. Publikowanie kwartalnika poświęconego historii sztuki jest bowiem zajęciem wymagającym dużej dyscypliny redakcyjnej, nie mówiąc już o kosztach i nieustannym poszukiwaniu odpowiednich, interesujących tekstów. Wydaje się jednak, a świadczy o tym - uważam nieskromnie - najnowszy "Quart", że przeszliśmy ten czas próby w miarę zwycięsko, a kolejne numery (za te słowa biorę pełną odpowiedzialność) zapowiadają się równie ciekawie. Tymczasem polecam Państwu szereg artykułów, wśród których znajdziemy omówienia tak fascynujących problemów, jak: obecność Herkulesa na ziemi śląskiej (Jacek Witkowski), ikonoklazm w Rzeczpospolitej szlacheckiej (Jacek Żukowski), rola symbolu w malarstwie Jacka Malczewskiego (Michał Haake), ilustracja skandynawska (Anita Wincencjusz-Patyna) i odpowiedź na jakże istotne pytanie: dlaczego współcześni artyści tak bardzo lubią (jedni) i nie lubią (inni) roślin (Anna Markowska). Całości dopełniają recenzje: wystawy Daniela Libeskinda we wrocławskim Muzeum Architektury (Cezary Wąs) oraz publikacji poświęconej "odnowieniu" interpretacji kręgów artystycznych mających wpływ na sztukę Dürera (Agnieszka Patała). Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do uważnej lektury, a sobie i całemu zespołowi redakcyjnemu "Quarta" życzyć, aby przez kolejne pięć lat nasz kwartalnik ukazywał się w coraz doskonalszej formie merytorycznej i coraz piękniejszej szacie graficznej.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Jacek Witkowski/
Herkules i potwory. O nowo odkrytym zabytku średniowiecznej ikonografii herosa
Summary
26
/Jacek Żukowski/
Kije strugane, czyli ikonoklazm braci polskich
Summary
45
/Michał Haake/
Symbolika Portretu Adama Asnyka z Muzą Jacka Malczewskiego
Summary
62
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Nie tylko Muminki, czyli to i owo o skandynawskiej ilustracji dla dzieci
Summary
86
/Anna Markowska/
Dlaczego artyści hodują rośliny?
Summary


RECENZJE I OMÓWIENIA

103
/Cezary Wąs/
Architektura jako język". Wystawa Daniela Libeskinda we wrocławskim Muzeum Architektury
Summary
110
/Agnieszka Patała/
"Dürer nie spadł z nieba". R. Suckale, Die Erneuerung der Malkunst vor Dürer, Petersberg 2008
Summary
115
SPIS ZAWARTOŚCI numerów 1(1)/2006 - 1(19)/2011

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego