Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(21)/2011 Numer 3(21)/2011

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczynają dwa artykuły poświęcone sztuce śląskiej. Pierwszy z nich to nie pozbawiona elementów sensacji opowieść o relacjach pomiędzy dwoma artystami żyjącymi w epoce baroku: Karlem Škrétą Starszym i Michaelem Willmannem (Andrzej Kozieł). Drugi, nie mniej sensacyjny, dotyczy sporu pomiędzy "renesansistami" a "gotycystami", jaki zaistniał we Wrocławiu pod koniec lat 80. XIX w. w związku z odbudową hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny (Marta Ostrowska). Mając w pamięci letnie podróże nasze i naszych Drogich Czytelników, pragniemy również ukazać źródła odmienności urbanistycznych założeń charakterystycznych dla krajów arabskich w stosunku do miast europejskich (Ida Maria Szatkowska), a dla miłośników współczesnych teorii architektonicznych mamy niezwykle interesujący tekst o działalności Petera Eisenmana w tej dziedzinie (Cezary Wąs). Wydarzenia marca 1968 oraz ich wpływ na ówczesne życie artystyczne Krakowa to temat rozważań Tomasza Gryglewicza. Całości dopełniają zaś omówienia pierwszego tomu Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich (Rafał Eysymontt) oraz tegorocznego Biennale Ilustracji w Bratysławie (Anita Wincencjusz-Patyna). Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na zamieszczone w tym numerze "Quarta" reprodukcje okładek wszystkich dotychczasowych numerów naszego pisma, których niewątpliwa uroda i wdzięk plastyczny zachęcają do zapoznania się z naszym, już wieloletnim, dorobkiem wydawniczym.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Andrzej Kozieł/
Karl Škréta Starszy i Michael Willmann, czyli co się stało w Raciborzu
Summary
24
/Marta Ostrowska/
"Welches der beiden stylistischen Uebel das Kleinere sei?". Spór o odbudowę hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (1888-1891)
Summary
44
/Ida Maria Szatkowska/
Zagadnienie intymności a struktura średniowiecznych miast muzułmańskich
Summary
64
/Tomasz Gryglewicz/
Bunt studencki marca 1968 w Krakowie i jego konsekwencje artystyczne
Summary
72
/Cezary Wąs/
Architektura pisze nadal Balzakowskie powieści. Peter Eisenman a literatura
Summary


RECENZJE I OMÓWIENIA

88
/Rafał Eysymontt/
Görlitz. Zgorzelec. Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich. Wydany na zlecenie Instytutu Herdera przez Petera Haslingera, Wolfganga Krefta, Grzegorza Straucholda, Rościsława Żerelika, opracował Christoph Waack, Herder-Institut, Marburg 2010
Summary
92
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Ilustracja w lustrach historii, współczesności i przyszłości. Relacja z 23. Biennale Ilustracji w Bratysławie - BIB 2011 (2 IX - 26 X 2011)
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego