Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(23)/2012 Numer 1(23)/2012

Od Redakcji

Wiosenny "Quart" przynosi sensacyjny artykuł o odkryciu pierwotnej polichromii sklepienia kaplicy św. Anny w kościele Franciszkanów w Opolu, uwikłanej, jak dowodzą autorzy: Romuald Kaczmarek i Jacek Witkowski, w ówczesną skomplikowaną politykę europejską. Nieco mniej upolityczniony był Dziennik podróży do Francji i Włoch pisany w XVIII w. przez Augusta Moszyńskiego, którego celem było "wyjaśnienie aktualnego stanu sztuk pięknych i przyczyn ich postępu czy upadku" (Małgorzta Wyrzykowska). Jest to kolejny element naszego cyklu poświęconego rodzimej literaturze podróżniczej. W numerze znalazła się też kontynuacja tekstów, których tematem jest historia ilustracji europejskiej w XIX i XX wieku. Anita Wincencjusz-Patyna tym razem pisze o ilustracji irlandzkiej. Chcąc utrzymać się w klimacie wędrówek, proponujemy artykuł Andrzeja Jarosza omawiający mało znaną wyprawę wrocławskiego artysty Zbigniewa Karpińskiego do Włoch w roku 1957. Sztukę bliską sercu wrocławian reprezentuje także analiza "kreacji konserwatorskiej" stropów w plebanii w Praczach Odrzańskich (Marta Kaluch-Tabisz), a całości dopełniają recenzje szeregu wystaw pióra Lechosława Lameńskiego, Cezarego Wąsa i Agnieszki Zabłockiej-Kos. Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury oraz do uważnego przyjrzenia się niecodziennym i nieszablonowym, jak zwykle, ilustracjom towarzyszącym prezentowanym tekstom.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Romuald Kaczmarek, Jacek Witkowski/
Nowo odkryte malowidła ścienne w kaplicy św. Anny przy kościele Franciszkanów w Opolu. Cz. I
Summary
19
/Małgorzata Wyrzykowska/
Percepcja barokowych dzieł sztuki w XVIII wieku w świetle Dziennika podróży do Francji i Włoch w latach 1784-1786 Augusta Moszyńskiego
Summary
44
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Artystów irlandzkich ilustracja książkowa dla dzieci
Summary
60
/Andrzej Jarosz/
Podróż włoska Zbigniewa Karpińskiego (1957)
Summary
90
/Marta Kaluch-Tabisz/
Kreacja konserwatorska na przykładzie polichromowanych stropów barokowych z plebanii w Praczach Odrzańskich
Summary


SPRAWOZDANIA I RECENZJE

101
/Lechosław Lameński/
Wielki zapomniany? "Niepokorny. Xawery Dunikowski". Wystawa w Muzeum Rzeźby Współczesnej. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 9 VII – 18 IX 2011, kurator Joanna Torchała
Summary
106
/Cezary Wąs/
"Boris Podrecca. Architekt". Wystawa we wrocławskim Muzeum Architektury
Summary
114
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
Wielki odrzucony. Wystawa "ERNST MAY (1886-1970). Neue Städte auf drei Kontinenten". Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main, 27 VI – 6 XI 2011, od III 2012 we Wrocławiu
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego