Tu jesteś: Numery Archiwalne

Numer 2(24)/2012

Od Redakcji

Pisząc te słowa, niestety, nie znam wyników Mistrzostw Europy w piłce nożnej i pozostaje mi jedynie nadzieja, że polska reprezentacja przynajmniej wyszła w chwale z grupy eliminacyjnej. Nadzieja towarzyszy mi też nieustannie kiedy kieruję do Państwa nasz kwartalnik, tym razem niezykle obfity w fundamentalne opracowania odnoszące się zarówno do spraw mediewalnych – teksty Romualda Kaczmarka, Jacka Witkowskiego oraz Joanny Jabłońskiej, jak i bliższych nam w czasie - artykuły Ryszarda Hołowni i Agaty Rome-Dzidy. Wynika z nich, że sztuka zawsze była bliska polityki, a władcy łączyli z nią rozliczne ambicje, których rozszyfrowanie może stanowić fascynujący przedmiot badań. Polecam też Państwu kolejne ogniwo naszego cyklu poświęconego dekonstrukcji w teoriach współczesnych architektów (artykuł Cezarego Wąsa) oraz trzy recenzje - wystawy witraży w Kijowie (Anna Siemieniec) oraz książek na temat fundacji artystycznych Heinricha Rybischa (Joanna Kaźmierczak) i żydowskich kolekcji sztuki we Wrocławiu (Anna Michalska). Proszę też o zwrócenie uwagi na naszą okładkę: dekonstrukcyjny rys towarzyszący głównemu motywowi graficznemu to nic innego jak chęć wskazania, iż piłka jedynie bywa - nie musi być - okrągła, ale bramki na szczęście zawsze są dwie.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Romuald Kaczmarek, Jacek Witkowski/
Nowo odkryte malowidła ścienne w kaplicy św. Anny przy kościele Franciszkanów w Opolu. Cz. II
Summary
29
/Joanna Jabłońska/
"Tryptyk Opłakiwania" Jeana Bellegambe’a ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Summary
45
/ Ryszard Hołownia/
Założony na skale. Szwedzki wzór ewangelickiego kościoła Łaski w Jeleniej Górze
Summary
79
/Agata Rome–Dzida/
Erich Fuchs i główne przesłanki Heimatkunst
Summary
109
/Cezary Wąs/
Choral Works czy Separate tricks. Peter Eisenman a dekonstrukcja. Cz. II
Summary


SPRAWOZDANIA I RECENZJE

132
/Anna Siemieniec/
Stworzenie światła. Wystawa witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego w Muzeum Narodowym Sofia Kijowska w Kijowie (20 X – 30 XI 2011)
Summary
140
/Joanna Kaźmierczak/
Katarzyna Sulej, Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485-1544), Wrocław 2011
Summary
145
/Anna Michalska/
Magdalena Palica, Od Delacroix do van Gogha. Żydowskie kolekcje sztuki w dawnym Wrocławiu, Wrocław 2010
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego