Tu jesteś: Numery Archiwalne

Numer 3(25)/2012

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” rozpoczynamy od tekstu autorstwa Aleksandry Jaśkiewicz omawiajacego jakże istotny i dzisiaj problem małżeństwa jako „naturalnego fundamentu ładu społecznego”, i to w świetle portretów mieszkańców Gdańska namalowanych przed wieloma wiekami. Jednak większość artykułów naszego kwartalnika dotyczy tym razem sztuki bliższej nam w czasie, i polskiej, i tej powstałej poza granicami naszego kraju. Wiele tu ciekawostek - w tym metodologicznych, i odkryć wręcz sensacyjnych pozwalających lepiej zrozumieć zarówno istotę Portretu Feliksa Jasieńskiego przy fortepianie (Joanna Szczepińska-Tramer), jak i zawiłe losy polskiej protektorki i modelki Amedeo Modiglianiego - Anny Sierzpowskiej-Zborowskiej (Lila Dmochowska). Publikujemy też ważny głos Tomasza Gryglewicza rozświetlający niektóre aspekty sztuki krakowskiej lat 1960-2010 oraz kolejny arykuł omawiający koncepcje teoretyczne Petera Eisenmana (Cezary Wąs). Całości dopełniają dwie recenzje książek, dosyć różnych tak w formie, jak i w treści - o pracy Gillian Whiteley poświęconej Sztuce śmieci i polityce odpadów pisze Anna Markowska, a o publikacji Joanny Macalik dotyczącej dawnego kościoła imienia Marcina Lutra we Wrocławiu - Wojciech Gruk. Pozostaje mi zatem w tym momencie zachęcić Państwa do lektury, która powinna urozmaicić i wzbogacić intelektualnie coraz dłuższe już, niestety, jesienne wieczory.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Aleksandra Jaśniewicz/
Małżeństwo w nowożytnym Gdańsku w świetle XVI- i XVII-wiecznych portretówmieszkańców miasta
Summary
18
/Joanna Szczepińska-Tramer/
Józefa Pankiewicza Portret Feliksa Jasieńskiego przy fortepianie. Reprodukcje i spojrzenia
Summary
34
/Lila Dmochowska/
Anna Sierzpowska-Zborowska - polska protektorka i modelka Modiglianiego
Summary
54
/Tomasz Gryglewicz/
Abstrakcja geometryczna w krakowskim środowisku artystycznym w latach 1960-2010
Summary
68
/Cezary Wąs/
Architektura, która naśladuje niemą filozofię. Peter Eisenman a dekonstrukcja. Część III
Summary


RECENZJE

87
/Anna Markowska/
Sztuka śmieci i polityka odpadów
Summary
92
/Wojciech Gruk/
Joanna Macalik, "Tak oto stoję". Dawny kościół imienia Marcina Lutra we Wrocławiu, Wrocław 2011
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego