Tu jesteś: Numery Archiwalne

4(26)/2012 Numer 4(26)/2012

Od Redakcji

Świąteczny numer naszego kwartalnika dedykujemy wybitnemu historykowi sztuki i wspaniałemu człowiekowi: Profesorowi Mieczysławowi Zlatowi. Profesor – wieloletni kierownik Katedry, a później dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, działacz opozycji demokratycznej – to postać wyjątkowa, o której w tym numerze w bardzo osobisty sposób piszą Jan Wrabec i Elżbieta Zakrzewska (Kołaczkiewicz). Jednak chcąc uczcić przypadającą w 2012 r. 85. rocznicę urodzin Profesora, poprosiliśmy Jego uczniów i przyjaciół o przygotowanie nie tylko tekstów okazjonalnych, ale też stricte naukowych. Tak powstał zeszyt „Quarta”, w którym znajdziecie Państwo studia autorstwa Romualda Kaczmarka, Ewy Houszki, Marka Pierzchały, Romualda Nowaka, Piotra Oszczanowskiego i Jacka Witeckiego poświęcone sztuce śląskiej, wzbogacone o artykuły omawiające twórczość Pietera Bruegla (Beata Lejman) oraz percepcję barokowych dzieł sztuki w Hiszpanii w świetle XVIII-wiecznego dzieła Henry’ego Swinburne’a (Małgorzata Wyrzykowska). Mam nadzieję, że Profesor Mieczysław Zlat przyjmie nasz niewielki w stosunku do Jego zasług dar, a Państwo będziecie mogli zapoznać się z kolejnymi odsłonami badań nad sztuką śląską i europejską. Pozostaje mi również życzyć Profesorowi dużo zdrowia i wszystkiego dobrego w tych niełatwych, ale jakże ciekawych czasach, a Państwu – miłych chwil przy lekturze naszego kwartalnika, który, o czym chciałbym przypomnieć, świetnie nadaje się na noworoczny prezent dla wszystkich zainteresowanych sprawami szeroko pojętej historii sztuki.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Jan Wrabec/
Przez historię sztuki za profesorem Zlatem
Summary
12
/Elżbieta Zakrzewska/
Rocznik 1966
Summary
19
/Romuald Kaczmarek/
Wrocław w sieci. Uwagi na temat artystycznych powiązań miasta od początku panowania Luksemburgów do końca epoki Jagiellonów
Summary
35
/Beata Lejman/
Bruegel – socjolog (summary)
Summary
47
/Ewa Houszka/
Tryptyk z dwoma atestami
Summary
53
/Marek Pierzchała/
Chrystus i setnik z Kafarnaum. Obraz z epitafium Balthasara Tilischa ponownie we Wrocławiu
Summary
59
/Romuald Nowak/
Maria Zwycięska na śląskich kolumnach maryjnych – geneza przedstawienia
Summary
70
/Małgorzata Wyrzykowska/
Percepcja barokowych dzieł sztuki w Hiszpanii w świetle Travels through Spain in the Years 1775 and 1776 Henry’ego Swinburne’a
Summary
91
/Piotr Oszczanowski/
O dwóch rzeźbach z początku wrocławskiego renesansu. Na marginesie twórczości Andreasa Walthera
Summary
100
/Jacek Witecki/
Para świeczników ołtarzowych - dzieło Tobiasa Plackwitza Starszego (komunikat)
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego