Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(27)/2013 Numer 1(27)/2013

Od Redakcji

Wiosenny numer naszego kwartalnika przynosi artykuły, które niewątpliwie zadowolą najbardziej wybrednych czytelników interesujących się sztuką. Myślę tu o mało znanym u nas, żyjącym w XIV w. hiszpańskim twórcy koncepcji miasta idealnego - franciszkaninie Francisco Eiximenisie (tekst Natalii Bursiewicz) oraz o wrocławskich wolnomularzach i o ich siedzibie (Bożena Grzegorczyk). Sztukę stulecia XIX reprezentuje nieco zapomniany, ale jakże charakterystyczny dla tej epoki ilustrator i malarz Piotr Stachiewicz (Agnieszka Bagińska), a miłośnicy ilustracji już XX-wiecznej na pewno chętnie zapoznają się z artykułem Anity Wincencjusz-Patyny, poświęconym oprawie graficznej utworów Janusza Korczaka. Chcąc zadowolić również grono osób zainteresowanych teorią współczesnej architektury - być może niezbyt liczne, ale niewątpliwie wyjątkowe - postanowiliśmy zamieścić w tym numerze nośną znaczeniowo i nieco perwersyjną z założenia rozprawę Cezarego Wąsa omawiającą twórczość „ideologa nieciągłości”, Bernarda Tschumiego. I jeszcze dwa ważne teksty: tylko u nas tłumaczenie pracy Robina Rehma o historii projektu Pomnika Żelaza w Lipsku autorstwa wybitnego berlińskiego architekta epoki modernizmu - Brunona Tauta, oraz omówienie książki tegoż Rehma poświęconej modernistycznemu „Gesamtkunstwerkowi” - gmachowi Bauhausu (Agnieszka Zabłocka-Kos). Całości dopełniają relacje: z konferencji z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” i z IX Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, oraz bogaty i ekskluzywny materiał ilustracyjny. Pozostaje mi zatem w tym momencie zachęcić Państwa do lektury, która - jak zawsze w „Quarcie” - uczy, bawi i wychowuje, niosąc ze sobą, mam nadzieję, jakże rzadkie w naszych czasach zadowolenie czysto estetyczne.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Natalia Bursiewicz/
Teoria Miasta Idealnego Francisco Eiximenisa
Summary: Francisco Eiximenis`s theory of ideal city
19
/Bożena Grzegorczyk/
Uwag kilka o wrocławskim wolnomularstwie i siedzibie loży „Fryderyk pod złotym Berłem”
Summary: Some remarks on Freemasonry in Wrocław and the seat of "Frederic at the Golden Sceptre" Lodge
36
/Agnieszka Bagińska/
Skąd widma w pracowni artysty? Próba interpretacji cyklu obrazów Piotra Stachiewicza
Summary: Where are the phantoms in the artists`s atelier from? An attempt to interpret the cycle of paintings by Piotr Stachiewicz
53
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Korczak ilustrowany
Summary: Korczak illustrated
70
/Cezary Wąs/
Od perwersji do dekonstrukcji. Architektura Bernarda Tschumiego. Część I
Summary: From perversion to deconstruction. Bernard Tschumi`s architecture. Part 1
96
/Robin Rehm/
Nieznany rysunek Brunona Tauta. Historia projektu Monument des Eisens (Pomnik Żelaza) z 1913 roku
Summary: Bruno Taut`s unknown drawing. A history of a design for Monument des Eisens (Monument of Iron) of 1913


RECENZJE

107
/Agnieszka Zabłocka-Kos/
Manifest modernizmu: siedziba Bauhausu w Dessau. Na marginesie książki Robina Rehma, Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck, Form, Inhalt, Gebrüder Mann Verlag Berlin 2005
Summary: Manifest of Modernism: the Seat of Bauhaus in Dessau. On the margin of Robin Rehm`s book Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck, Form, Inhalt [The Bauhaus Building in Dessau. Aesthetic categories: Purpose, Form, Meaning], Gebrüder Mann Verlag, Berlin 2005
111
/Agnieszka Seidel-Grzesińska/
V Międzynarodowa Konferencja „Reprodukcja cyfrowa zabytku - metody, wiarygodność, trwałość” z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” - sprawozdanie
Summary: The 5th International Conference "Digital reproduction of monuments - methods, reliabilty, permanence" from the cycle "Digital Meetings with Monuments" - a report
117
/Aurelia Zduńczyk/
Krajobraz - wyznanie - pobożność: region Harzu i księstwo Anhaltu IX Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, Gernrode-Wernigerode, 28 V - 2 VI 2012
Summary: Landscape - confession - devotion: the region of Harz and the Duchy of Anhalt. 9th Polish-German Seminar Wrocław-Halle-Siegen, Gernrode/Wernigerode, 28 May - 2 June 2012

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego