Tu jesteś: Numery Archiwalne

4(30)/2013 Numer 4(30)/2013

Od Redakcji

W jubileuszowym, trzydziestym już numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo teksty poświęcone zarówno sztuce średniowiecza, jak i tej późniejszej. Artykuły o średniowiecznym domu na Śląsku (Radosław Gliński) oraz o malowidłach ściennych w kościele Franciszkanów Obserwantów w Jemnicach (Zuzana Křenková) wprowadzają nas w świat epok dawno minionych, których ślady przetrwały do dziś. Natomiast jakże bliskie w klimacie okresowi świątecznemu i „śnieżnemu szaleństwu” omówienie kolekcji sań z Muzeum Powozów w podwrocławskich Galowicach (Agata Matyschok-Nyckowska) przypomina nam, że sanie przez całe wieki były podstawowym środkiem lokomocji w okresie zimowym, o czym, zmuszani przez porę roku jedynie do zmiany opon i wymiany płynu w spryskiwaczach, często nie pamiętamy. Święta i początek nowego roku sprzyjają refleksji na temat sfery sacrum w sztuce, a znakomitym przykładem tego typu rozważań jest studium Michaela Brötjego o powstałym w latach 50. ubiegłego wieku na pozór abstrakcyjnym tryptyku Barnetta Newmana, z którym to tekstem możecie się państwo zapoznać dzięki kongenialnemu tłumaczeniu Michała Haakego. Miłośnikom architektury polecam zaś kolejną odsłonę koncepcji Bernarda Tschumiego (Cezary Wąs) o perwesji, która nawiedza niekiedy prace autorów zaprawionych w bojach teoretycznych. Na zakończenie omówienie dwóch wystaw: słynnej – Brueghlów w Muzeum Miejskim we Wrocławiu (Agnieszka Patała), i mniej słynnej, ale równie ciekawej – w Bunkrze Sztuki w Krakowie (Anita Wincencjusz-Patyna). Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, tym bardziej że nadchodzące długie zimowe wieczory sprzyjają refleksji nie tylko nad stanem naszej klasy politycznej i gospodarki, lecz również nad kwestiami bardziej wzniosłymi – a przecież cóż na tym padole jest bardziej wzniosłe niż sztuka?

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Radosław Gliński/
Średniowieczny i wczesnonowożytny dom mieszczański w małym i średniej wielkości mieście śląskim – zarys problematyki badawczej
Summary
21
/Zuzana Křenková/
Die Wandmalerei in der ehemaligen Kirche der Franziskaner-Observanten in Jamnitz und ihr schlesischer Hintergrund
Summary
37
/Agata Matyschok-Nyckowska/
Zróżnicowanie pojazdów zaprzęgowych na podstawie sań z kolekcji Muzeum Powozów Galowice
Summary
54
/Michael Brötje/
Vir Heroicus Sublimis Barnetta Newmana. Stworzenie – cierpienie i pojednanie
Summary
64
/Cezary Wąs/
Od perwersji do dekonstrukcji. Architektura Bernarda Tschumiego. Część 3
Summary


RECENZJE I SPRAWOZDANIA

92
/Agnieszka Patała/
O Brueghlach po Brueglu. Komentarz na marginesie wystawy „Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego” (Pałac Królewski we Wrocławiu 23 VII – 30 IX 2013)
Summary
102
/Anita Wincencjusz-Patyna/
Butenko w Bunkrze. Oficjalna inicjacja Małego Instytutu Polskiej Ilustracji
Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego