Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(33)/2014 Numer 3(33)/2014

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczyna się artykułem Rafała Eysymontta i Radosława Glińskiego omawiający sensacyjne znaleziska, jakich dokonano ostatnio we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć, co to jest rząp końcowy i gdzie w naszym mieście znajduje się znakomicie zachowana studnia z przełomu XV i XVI w., to koniecznie przeczytajcie ten tekst. Elementu sensacji nie brak też w opracowaniu Małgorzaty Wyrzykowskiej - tyle tu przypomnień "artystów przeklętych" doby baroku, których ślady dostrzegamy w ówczesnej literaturze podróżniczej. Pozostając przy zagadnieniach śląskich i nie tylko, omówienie tematu Michaela Willmanna jako pejzażysty (Małgorzata Macura) to gratka dla wszystkich miłośników twórczości słynnego malarza, podobnie jak interesujący tekst poruszający problematykę polskich, XIX-wiecznych alegorii narodowych (Katharina Ute Mann). W każdym numerze staramy się też wypłynąć na jakże szerokie i spienione wody sztuki powstającej poza granicami naszego kraju. Stąd opracowanie poświęcone Młodym Brytyjskim Artystom, którzy szczęśliwie nie są już dzisiaj tacy młodzi, a mimo to ich "postrzeźbiarskie" realizacje nadal zwracają uwagę kolejnych pokoleń badaczy (Małgorzata Micuła). Całość wieńczą omówienia istotnych wydarzeń, jakie rozegrały się niedawno w Wiedniu, Paryżu, Arles i Berlinie - teksty autorstwa Anny Płazowskiej, Agaty Wójcik, Andrzeja Jarosza i Lidii Głuchowskiej, świadczące o tym, że nasza dyscyplina stara się nadążyć za coraz bardziej dynamicznym i nieprzewidywalnym duchem czasu, pamiętając zarazem o swej historii i tradycyjnych formach prezentacji dzieł sztuki. Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, ponieważ rzadko gdzie w Polsce można obecnie znaleźć w jednym miejscu tyle interesujących informacji, podanych - jak zwykle - w budujący moralnie i rozwijający intelektualnie sposób.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Rafał Eysymontt, Radosław Gliński/
Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu - okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu
Tenement houses at 31/33, Kazimierza Wielkiego Street in Wrocław - remnants of Wrocław burgher architecture in the Late Gothic, Renaissance, Baroque and Historicism periods (Summary)
33
/Małgorzata Wyrzykowska/
Modni i wyklęci artyści doby baroku w świetle XVII- i XVIII-wiecznej literatury podróżniczej i żywotów artystów (na wybranych przykładach)
Artists a la mode and cursed artists of the Baroque times in view of the 17th and 18th century travel literature and artist biographies (on selected examples) (Summary)
53
/Małgorzata Macura/
Nieznane oblicze śląskiego mistrza - Michael Willmann jako pejzażysta
The unknown image of the Silesian Master - Michael Willmann as a landscape painter (Summary)
68
/Katharina Ute Mann/
Polonia - National Allegory as a Place of Memory to 19th Century Polish Painting
Polonia - National Allegory as a Place of Memory to 19th Century Polish Painting (Summary)
78
/Małgorzata Micuła/
Pop, punk i postrzeźbiarskie realizacje Young British Artists
Pop, punk and postsculptural works by the Young British Artists (Summary)


SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA WYSTAW

93
/Anna Płazowska/
Drugie Sympozjum im. Victora Papanka: "Emerging and Alternative Economies of Design. The Social Imperative of Global Design", Wiedeń, 14-15 XI 2013
The Second Victor Papanek Symposium. "Emerging and Alternative Economies of Design.The Social Imperative of Global Design", Vienna (14-15 November 2013 )(Summary)
101
/Agata Wójcik/
"Paris 1900, la ville spectacle". Omówienie wystawy w Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris (2 IV - 17 VIII 2014)
"Paris 1900. La ville spectacle". Review of the exhibition at Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris (2 April - 17 August 2014) (Summary)
111
/Andrzej Jarosz/
Omówienie wystawy "Van Gogh: Couleurs du Nord, couleurs du Sud" (Fondation Vincent van Gogh Arles, 7 IV - 31 VIII 2014)
"Van Gogh: Couleurs du Nord, couleurs du Sud". Fondation Vincent van Gogh Arles(7 April - 31 August 2014) (Summary)
121
/Lidia Głuchowska/
Europejski Miesiąc Fotografii i Festiwal "Kunstkreuz" w Berlinie: Wystawa "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu" (Fotogalerie Friedrichshain, 4 X - 14 XI 2014)
European Month of Photography and "Kunstkreuz" Festival in Berlin: Exhibition "Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu", Fotogalerie Friedrichshain (4 October -14 November 2014) (Summary)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego