Tu jesteś: Numery Archiwalne

1(34)/2014 Numer 4(34)/2014

Od Redakcji

Najnowszy numer naszego kwartalnika otwiera interesujący tekst Agaty Kubali o starożytnych ogrodach - od Egiptu, przez Mezopotamię i Grecję, do antycznego Rzymu. Z kolei obraz z Legendą o świętym Walentym z wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego dał asumpt Agnieszce Patale i Jackowi Witkowskiemu do artykułu poświęconego nie tylko temu dziełu, ale i problemowi średniowiecznej "ikony biograficznej". Znajdujemy w tym studium interesującą myśl, iż "jeśli kto wyłoży żywot świętego i czynione przezeń cuda innym ludziom, ten zasłuży sobie na nagrodę w niebie i życie wieczne"; znajdujemy też przypomnienie, że świętych Walentych było trzech oraz że widziano w nich patronów kalek i chorych, osobliwie epileptyków. W związku z tym przypisywanie mu dzisiaj roli opiekuna zakochanych w co najmniej dziwnym świetle stawia uczucie miłości: sugeruje, by je postrzegać jako lekki stan chorobowy. Relacje pomiędzy pismami Jana Białostockiego a pojęciem realizmu, a właściwie socrealizmu, to temat następnego tekstu, którego autor, Wojciech Szymański, odkrywa nam słabo dotąd rozpoznane w tym aspekcie obszary myśli jednego z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Z kolei twórczość Tadeusza Kantora, Jerzego Beresia, grupy ASPUJ oraz innych, związanych przede wszystkim z Krakowem artystów w kontekście ich "odkrywania" i penetracji przestrzeni z lat 70. XX w. omawia Tomasz Gryglewicz. Mamy dla Państwa również artykuły wręcz przebojowe i emblematyczne. Pierwszy z nich to dokonana przez Patrycję Cembrzyńską wnikliwa analiza współczesnych przedstawień graficznych Władimira Władimirowicza Putina, nowej ikony i nowego cara Rosji, okrzykniętego nawet przez tygodnik "Time" Człowiekiem Roku 2007. Polecam piękne ilustracje do tej analizy, podobnie jak niezwykle szczegółowe studium na temat "translacji i transgresji" związanych z twórczością Brunona Schulza (Lidia Głuchowska). Teksty pozostałych autorów (Anna Michalska, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska, Paulina Dylewicz) mogę już tylko - z braku miejsca - zasygnalizować. Są to: omówienia projektu wystawienniczego, konferencji naukowej i wystawy w Stuttgarcie. Dołączyliśmy też, na prośbę Anny Myślińskiej, jej uwagi na temat opublikowanego w ostatnim "Quarcie" tekstu Katharine Ute Mann. Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury z tą cichą nadzieją, że gdy Władimir Putin zostanie już rosyjskim świętym, to nie tylko Patrycja Cembrzyńska, ale i cała redakcja "Quarta" zasłuży sobie "na nagrodę w niebie i życie wieczne". Amen.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Agata Kubala/
Sztuka ogrodów w starożytności
Art of gardens in Antiquity (Summary)
21
/Agnieszka Patała, Jacek Witkowski/
Obraz z Legendą o świętym Walentym – śląska „ikona biograficzna”
A painting with The Legend of St.Valentine - a Silesian "biographical icon"? (Summary)
46
/Wojciech Szymański/
Rękawiczki Albrechta Durera. O wczesnych pismach Jana Białostockiego
Albrecht Dürer's gloves. On Jan Białostocki's early writings (Summary)
68
/Tomasz Gryglewicz/
Problematyka przestrzeni w krakowskim środowisku
Space issues in artistic milieu of Krakow in the 1970s (Summary)
82
/Patrycja Cembrzyńska/
Władimir Putin. Studium z ikonografii władzy
Vladimir Putin. The iconography of power (Summary)
100
/Lidia Głuchowska/
Transmedialne translacje, re-wizje Schulzowskiego „autentyku” i archeologia fotografii: Bruno Schulz – Mariusz Kubielas – In Transitu
Transmedia translations and re-visions of Schulz's "original" and archaeology of photography: Bruno Schulz - Mariusz Kubielas - In Transitu(Summary)


RECENZJE I SPRAWOZDANIA

131
/Anna Michalska/
Different faces of Silesian and Lusatian nobility. International exfibition project "Nobility in Silesia" (Summary)
137
/Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska/
"Invisible Heritage" - 6th conference from the series "Digital Meetings with Monuments"(Summary)
143
/Paulina Dylewicz/
"Oskar Schlemmer - Visions of a New World". A retrospective exhibition at the Staatsgalerie Stuttgart (21 November 2014 - 06 April 2015)(Summary)

Recenzje

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego