Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(36)/2015 Numer 2(36)/2015

Od Redakcji

Rozszerzając nieco słynne XIX-wieczne porównanie dotyczące powieści, można rzec, iż dzieło sztuki jest zwierciadłem przechadzającym się po gościńcach świata. Kolejny numer naszego kwar- talnika pragnie udowodnić, że również prace z historii sztuki zdolne są spełniać taką funkcję, i to nie tylko wtedy, gdy omawia się w nich starożytne greckie lustra (tekst Agaty Kubali), ale również, kiedy odnoszą się do orientalnych dekoracji świeckich wnętrz z epoki Stendhala (Agata Wójcik) lub spotkań Józefa Ignacego Kraszewskiego ze sztuką włoską (Piotr Chmielowski). Pragnąc jednak, by nasze zwierciadło przechadzało się i po drogach bliższych nam w czasie, prezentujemy Państwu opowieść o nieistniejącym dzisiaj, a otwartym w 1880 r. Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych – ogarniętym, jak tyle innych instytucji po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, przez falę „narodowosocjalistycznej rewolucji” (Diana Codogni-Łańcucka) – oraz o reklamie religijnej umieszczanej w Polsce na billboardach i w czasopismach w latach 2009–2013 (Katarzyna Szewczyk-Haake). Polecam też najgoręcej artykuł autorstwa Cezarego Wąsa omawiający mało znane aspekty teoretyczne i realizacyjne wczesnych prac słynnego twórcy Muzeum Żydowskiego w Berlinie – Daniela Libeskinda. Jak zwykle całość uzupełnia sprawozdanie z aktualnie organizowanych przez nasz instytut spotkań naukowych (Emilia Kłoda) oraz niezwykle bogata szata graficzna, uzmysławiająca nam, że nie tylko miłość – jak uważano niegdyś – ale i sztuka niejedno ma imię.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Agata Kubala/
Lustra greckie. Studium form oparte na obiektach z kolekcji Eduarda Schauberta
Greek mirrors. A study of forms based on items from Eduard Schaubert’s collection (Summary)
20
/Agata Wójcik/
Styl mauretański w dekoracji świeckich wnętrz XIX-wiecznych
Moorish style in 19th century secular interior design (Summary)
40
/Piotr Chlebowski/
Spotkania Józefa Ignacego Kraszewskiego z Ostatnią Wieczerzą, czyli trzy epizody z włoskiej podróży
Józef Ignacy Kraszewski’s meetings with The Last Supper, or three episodes from an Italian journey (Summary)
56
/Diana Codogni-Łańcucka/
Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w okresie Trzeciej Rzeszy
The Silesian Museum of Fine Arts in the time of the Third Reich (Summary)
78
/Katarzyna Szewczyk-Haake/
Biblia i billboard. Uwagi o retoryce reklamy religijnej i sytuacji misjonarza w kulturze współczesnej
The Bible and a billboard. On rhetorics of a religious advertisement and situation of a missionary in contemporary culture (Summary)
99
/Cezary Wąs/
Practicing Theory. Concepts of early works of Daniel Libeskind as references for real architecture
Praktykowanie teorii. Koncepty wczesnych prac Daniela Libeskinda jako wzorce realnej architektury (Streszczenie)


SPRAWOZDANIA, POLEMIKI

122
/Emilia Kłoda/
Letnia akademia w Marburgu poświęcona historii badań nad barokiem w okresie zimnej wojny
Marburg Summer Academy dedicated to Cold War Baroque studies (Summary)
128
/Katharina Ute Mann/
Ad vocem - Anna Myślińska: Katharina Ute Mann, Polonia – National Allegory as a Place of Memory to 19th Century Polish Painting, „Quart” 2014, nr 4 (34)

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego