Tu jesteś: Numery Archiwalne

2(40)/2016 Numer 2(40)/2016

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” jest wręcz wyjątkowy i to nie tylko z tego względu, że wraz z nim obchodzimy mały jubileusz – publikację 40. już numeru, ale przede wszystkim dlatego, że - nawet jak na nasze wysokie standardy redakcyjne i naukowe - udało nam się w nim zgromadzić teksty niezwykle interesujące. Myślę tu zarówno o „klasycznej”, w sensie metodologicznym, rozprawie Anny Michalskiej będącej interesującym studium ikonograficznym poświęconym zmarłej w 1265 r. księżnej Annie Czeskiej, jak i o tekście autorstwa Ryszarda Kasperowicza, w którym działalność badawcza jednego z najwybitniej- szych historyków sztuki, Heinricha Wölfflina, zyskuje wyczerpującą i nowoczesną interpretację. Z kolei twórczość jednego z najbardziej oryginalnych artystów XIX wieku – Katsushiki Hokusai, dzięki pracy Michała Szymańskiego, staje się zwierciadłem, w którym przegląda się sztuka nie tylko nowoczesna, lecz także współczesna, a tradycje i problemy sztuki antycznej widziane z perspektywy dramatu Marka Ravenhilla Shopping and Fucking nabierają nieoczekiwanego artystycznego i socjologicznego wymiaru (tekst Cezarego Wąsa). Podobnie jest z re-wizją mitologii amerykańskiego abstrakcyjnego ekspresjonizmu (Filip Lipiński), jednak prawdziwą sensację pozostawiłem sobie na koniec. Otóż dru- kujemy po raz pierwszy nieopublikowany dotąd odczyt autorstwa słynnego architekta Maxa Berga, twórcy Hali Stulecia we Wrocławiu, poświęcony kolorowi w architekturze. Pozostaje mi jedynie zgo- dzić się z Bergiem, że „należy ponownie zacząć wychowywać ludzi wyczulonych na kolor, gdyż czło- wiek obdarzony taką wrażliwością jest z całą pewnością osobą o radosnym usposobieniu”. Chciałbym, aby moje radosne usposobienie wynikające z ukazania się kolejnego „Quarta” udzieliło się Państwu, a lektura naszego kwartalnika, gdzieś nad morzem lub w górach, przyniosła niekłamaną satysfakcję.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Anna Michalska/
Księżna, fundatorka, „błogosławiona”. Przedstawienia Anny Czeskiej w sztuce od XIII do początku XX wieku
Duchess, foundress, “blessed”. Depictions of Anna of Bohemia in arts from the 13th to early 20th century. Summary
20
/Ryszard Kasperowicz/
Wölfflin 100 lat później
Woelfflin - one hundred years later. Summary
32
/Michał Szymański/
Dzieło w obrazowym dialogu. Współczesna recepcja Ejiri w prowincji Suruga Katsushiki Hokusaia
Work of art in pictoral dialogue. Modern reception of Ejiri in Suruga Province by Katsushika Hokusai. Summary
56
Niedatowany odczyt (referat) Maksa Berga
Wstęp: Agnieszka Zabłocka-Kos

Max Berg’s talk. Summary
92
/Filip Lipiński/
Ślady modernizmu: krytyczne re-wizje mitologii abstrakcyjnego ekspresjonizmu
Modernism's Traces: Critical Re-visions of Mythology of Abstract Expressionism. Summary
104
/Cezary Wąs/
Tradycje i problemy sztuki antycznej jako struktura dramatu Marka Ravenhilla Shopping and Fucking
The traditions of the ancient drama as a structure of Mark Ravenhill’s piece Shopping and Fucking. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego