Tu jesteś: Numery Archiwalne

3(41)/2016 Numer 3(41)/2016

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika zawiera teksty, które na pewno usatysfakcjonują zarówno miłośników tradycyjnej historii sztuki – myślę tu o artykule Zygmunta Łuniewicza poświęconym nowożytnym hełmom wieżowym na Śląsku – jak i poszukiwaczy wydarzeń w odległej przeszłości cokolwiek sensacyjnych – tutaj pozostaje mi polecić Państwu opowieść o wywodzących się z północy Europy, a przebywających na jej południu artystach będących zatwardziałymi „wyznawcami Bachusa” (Kamil Kościelski). Swoistą wirtuozerią porównawczą cechuje się z kolei tekst skupiony na romantycznych korespondencjach sztuk (Anna Chęćka), podobnie jak szczegółowa analiza królewskiej łzy obecnej na obrazie Józefa Simmlera ukazującym śmierć Barbary Radziwiłłówny (Jakub Zarzycki). Całości dopełnia recenzja monumentalnej książki omawiającej badania architektoniczne, ich historię i perspektywy rozwoju (Rafał Eysymontt) oraz interesujące sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium poświęconego sztuce pogranicznych Rudaw (Anna Misztal).
Pozostaje mi zatem jedynie zachęcić Państwa do lektury. Tym bardziej, że wkraczamy w kolejne 10-lecie istnienia „Quarta”, co chciałbym w tym miejscu szczególnie mocno podkreślić i nie bez pewnej dumy zaznaczyć.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Zygmunt Łuniewicz/
Early Modern tower cupolas in Silesia – an attempt at reinterpreting the origins. Summary
Nowożytne hełmy wieżowe na Śląsku – próba reinterpretacji pochodzenia
26
/Anna Chęćka/
Virtuosity as transgression of corporality. Between sound and image. Summary
Wirtuozeria jako transgresja cielesności. Między dźwiękiem a obrazem
40
/Kamil Kościelski/
Bacchus worshippers – on The Bentvueghels Group. Summary
Wyznawcy Bachusa – o grupie Bentvueghels
54
/Jakub Zarzycki/
Not only visual consequen- ces of a certain tear. A few words about Death of Barbara Radziwiłł by Józef Simmler. Summary
Wizualne (i nie tylko) konsekwencje pewnej łzy. O Śmierci Barbary Radziwiłłówny Józefa Simmlera słów kilka


RECENZJE, SPRAWOZDANIA

74
/Rafał Eysymontt/
Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju, red. M. Arszyński, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimnowoda-Krajewska Toruń 2015
79
/Anna Misztal/
The Ore Mountains - cultural landscape of Central Europe 13th Polish-German Seminar Wrocław-Halle-Siegen, Boží Dar/CZ, 16-21 May 2016. Summary
Rudawy – środkowoeuropejski krajobraz kulturowy. XIII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle–Siegen Boží Dar, 16–21 V 2016

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego