Uniwersytet Wroc³awskiHistoria sztuki Wroc³aw, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego
struktura instytutu  I z dziejów  I siedziba 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


SIEDZIBA

Instytut Historii Sztuki, Wroc³aw

Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wroc³aw