Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Anna Markowska, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

książki

2015

Sustainable_art_okladka

Sustainable Art. Facing the Need for Regeneration, Resposibility and Relations,
ed. A. Markowska, Tako Publishing House & Polish Institute of World Art Studies, Warszawa-Toruń 2015

Zycie artysty-okladka

Życie artysty z drugiej połowy XX wieku. Krzysztof Wałaszek [katalog wystawy],
red. A. Markowska, Biuro Wystaw Artystycznych Awangarda, Wrocław 2015

Przeszlosc-okladka

Przeszłość, która nie chce przeminąć. Historia, pamięć zapomnienie w pracach Doroty Nieznalskiej/History, Remembrance, Oblivion in the Work of Dorota Nieznalska,
red./ ed. A. Markowska, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2015

2014

Politics of Erasure

Politics of Erasure. From "Damnatio Memoriae' to Alluring Void,
ed. A. Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2014; ISBN 978-83-62737-66-6

Awangarda nie biła braw cz. 1

Galeria Sztuki Najnowszej:"Awangarda nie biła braw", cz.1, red. A. Markowska, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław 2014

Teksty: Anna Markowska, Grzegorz Dziamski, Łukasz Guzek, Zofia Reznik, Piotr Stasiowski

Teksty archiwalne: Stanisław Antosz, Kurt Brereton, Katarzyna Chierowska, Anna Kutera, Romuald Kutera, Lech Mrożek, Piotr Olszański.

Publikacja w języku polskim i angielskim, tłumaczenie: Karol Waniek.


Awangarda nie biła braw cz. 2

Romuald Kutera: "Awangarda nie biła braw", cz. 2, red. A. Markowska, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław 2014

Teksty: Marika Kuźmicz, Anna Markowska, Sylwia Serafinowicz, Adam Sobota.

Publikacja w języku polskim i angielskim, tłumaczenie: Ewa Kanigowska-Gedroyć, Marcin Łakomski, Karol Waniek.2013

Kolekcja Toruńska. Zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

 Kolekcja Toruńska. Zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, red. A. Markowska, Toruń 2013 (wersja polsko-angielska).

http://csw.torun.pl/ksiazki/publikacje/kolekcja-torunska


Permafo 1970-1981

 


Permafo 1970-1981, ed. by Anna Markowska, Wrocław Contemporary Museum&Motto Books, Wrocław 2013 (jest to angielska wersja książki, która w języku polskim ukazała się w 2012 roku).


Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, red. Anna Markowska

 


Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice,
red. ANNA MARKOWSKA

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013

ISBN 978-83-62737-26-0 (302 strony)

spis treści
opis

2012

Permafo, red. A. Markowska, Muzeum Współczesne Wrocław, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2012

Książka jest katalogiem towarzyszącym wystawie Gdzie jest Permafo? eksponowanej pomiędzy 30.XI. 2012–4.II. 2013 w Muzeum Współczesnym Wrocław / muzeumwspolczesne.pl

O wystawie:

Adam Mazur, Spanie, jedzenie i seks
www.dwutygodnik.com
(dostęp: 6. 01.2013)

Mirosław Ratajczak, Drogi przyjacielu, "Odra" 2013 nr 1

Mateusz Maria Bieczyński, Przywrócić Wrocław polskiej historii sztuki!
www.obieg.pl (dostęp 17.01.2013)

Jakub Majmurek, Where is PERMAFO, "Camera Austria" 2013 (121)

Trailer wystawy: www.youtube.com

Recenzja wystawy: www.chill-art.netDwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku,
Toruń 2012.
[książka wydana w serii Monografie Nauki Polskiej]
o książce: www.polskieradio.pl

2010


Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010

[Recenzje książki Komedia sublimacji:
Filip Lipiński, Lektura desublimacji. "Czas Kultury" 5 (2010)
Iza Kowalczyk, Markowska: kryminał zwany komedią albo o różnicowaniu dyskursu, w: blog strasznasztuka2, dostęp: strasznasztuka.blox.pl]
Karolina Jabłońska, Komedia sublimacji - współczesna sztuka amerykańska w książce Markowskiej, "Sztuka i Dokumentacja", wiosna 2011, nr 4, s. 117-121]

artykuły

2015

Introduction.Can a Definition of Art Limit Itself to the Wish to Reconstruct the World Based on Better Principles?, w: Sustainable Art. Facing the Need for Regeneration, Resposibility and Relations, ed. A. Markowska, Tako Publishing House &Polish Institute of World Art Studies, Warsaw-Toruń 2015, pp.9-20.

Travelling for Sustainability. On Some Paintings from Portugal, in: Sustainable Art. Facing the Need for Regeneration, Resposibility and Relations, ed. A. Markowska, Tako Publishing House &Polish Institute of World Art Studies, Warsaw-Toruń 2015, pp. 197-210.

Spolia Tannenberg Denkmal czyli tożsamość w kontekście przemocy, w: Przeszłość, która nie chce przeminąć. Historia, pamięć, zapomnienie w pracach Doroty Nieznalskiej, red. A. Markowska, s. 18-41(tu wersja angielska: Tannenberg Denkmal Spolia or Identity in the Context of Violence, s. 50-73).

Amour fou w nieprzyjaznych dekoracjach, w: Natalia LL Secretum et Tremor, red. E. Toniak, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2015, s. 16-50 (tu wersja angielska: Amour Fou among Unfriendly Decorations, pp. 36-50).

"Jakby nie wiedział, że sztuka już istnieje". Twórca art brut w poszukiwaniu swojego miejsca, w: Dlaczego malują? Twórczość chorych psychicznie ze zbiorów dr. Andrzeja Janickiego, Muzeum Architektury, Wrocław 2015, s. 7-29

Gilbert and George - A Double Author and the Space Between, w: Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th - 21st Centuries and Polish - British & Irish Art Relation, ed. M. Geron, J. Malinowski & J. W. Sienkiewicz, "Studia o Sztuce Nowoczesnej"[Studies on Modern Art] Toruń 2015, s. 131 -149 oraz ilustracje s. 423-429.

Batalistyka a posteriori, w: Wojna i pokój, red. M. Linkowska, T. Kitliński, P. Leszkowicz, Galeria Labirynt, Lublin 2015, s. 48- 66 (wersja angielska: The Art of Battle Scenes a posteriori, in: War and Peace, ed. M. Linkowska, T. Kitliński, P. Leszkowicz, Galeria Labirynt, Lublin 2015, pp. 33-46).

Uniwersalizująca narracja i terytorialny spór, "Opolski Rocznik Muzealny" T. XXI - Sztuka na Śląsku po 1945 roku, red. J. Filipczyk, Opole 2015, s. 9-25.

???????? ????????? ????? 1989 ???? [Sztuka polska po 1989 roku, tłum. Olga Łobodzińska], w: "??????? ??????" 2015, T. XLII-XLIII, s. 408- 421, także publikacja internetowa: http://www.vestnik-evropy.ru/issues/polish-art-after-1989.html (data dostępu: 15.12.2015).

Hasła: Klub Związków Twórczych, s. 195-197, Tradycja nowych mediów we Wrocławiu s. 199-204; Pałacyk, s. 263-264, w: Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia, red. D. Monkiewicz, Muzeum Współczesne Wrocław- Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015

Życie artysty. Etos twórcy w czasach przełomu, w: Życie artysty z drugiej połowy XX wieku. Krzysztof Wałaszek w: Życie artysty z drugiej połowy XX wieku. Krzysztof Wałaszek [katalog wystawy], red. A. Markowska, Biuro Wystaw Artystycznych Awangarda, Wrocław 2015, s. 5-12 (tu tłumaczenie ang. An Artist's Life. Creative Ethos in Transition Times, s. 13-15].

Cenzura na cenzurowanym/Censorship in the Public Eye, w: Czyny zabronione. 13 Przegląd Sztuki Survival, red. A. Kołodziejczyk, A. Stec, Wrocław 2015, s. 100-105.

PODSUMOWANIE EPOKI. POLE SZTUKI W POLSCE W LATACH 2007-2015: Ruksza, Jarecka, Szczerski, Gorczyca, Kuskowski, Poprzęcka, Markowska, Michalski, Kowalczyk, Sowa, Radziszewski, Kasia, Bernatowicz, Łączyńska-Widz, Iwański, "Szum" http://magazynszum.pl/krytyka/podsumowanie-epoki-ruksza-jarecka-szczerski-gorczyca-kuskowski-poprzecka-markowska-michalski-kowalczyk-sowa-radziszewski-kasia-bernatowicz-laczynska-widz-iwanski (dostęp: 11.01.2016).

Kutera w najlepszej formie, "Format" 2014/2015, nr 70, s. 70-73.

2014

Introduction, w: Politics of Erasure. From "Damnatio Memoriae' to Alluring Void, ed. A. Markowska, Warsaw-Toruń 2014, s. 9-12.

Conspicuously Absent Jews, Alien Environments. Polish Artists Mirosław Bałka and Rafał Jakubowicz on the Holocaust, w: Politics of Erasure. From "Damnatio Memoriae' to Alluring Void, ed. A. Markowska, Warsaw-Toruń 2014, s. 81-88.

Pejzaż ometkowany. Marka i sygnatura artysty w przestrzeni sztuki Europy Środkowej po roku 1989, s. 499-509 (+ streszczenie w j. angielskim), w: Polska-Rosja: Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku, Warszawa-Toruń 2014.

"Trzeba przetrzeć tę szybę." Powikłane dzieje wrocławskiej Galerii Sztuki Najnowszej (1975-1980) w ACK Pałacyk, w: Galeria Sztuki Najnowszej:"Awangarda nie biła braw", cz.1, red. A. Markowska, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław 2014, s. 22-132.

Od sztuki poczty i trop-artu do filmu strukturalnego i pięknej Odryki czyli prawie cała prawda o Romualdzie Kuterze, w: Romuald Kutera: "Awangarda nie biła braw", cz. 2, red. A. Markowska, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław 2014, s. 9-27.

Artyści kuratorzy w Krakowie i Wrocławiu, w: Zawód:kurator, red. M. Kosińska, K. Sikorska i A. Czaban, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014, s. 51-87.

2013

"Epoka sie skończyła”- Józef Czapski wobec nowego malarstwa polskiego lat 80. XX wieku, „Quart”  2013/ nr 2 (28), s. 105-112; angielski abstrakt „The epoch has ended” – Czapski regarding new Polish painting in the 1980s, s. 113.

Dwurnik i paradoksy tradycji. Wersja angielska: Edward Dwurnik and the Paradoxes of Tradition, w: Obłęd/Madness.Edward Dwurnik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013, s.155-169 (wersja polska i angielska).


2012

Sztuka śmieci i polityka odpadów, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego „Quart”  2012, 3(25) [streszczenie angielskie].

The Claustrophobic Canon of National Art? w: History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, Vol. II, ed. by Jerzy Malinowski, Tako Publishing House, Toruń 2012, s. 277-285.

Permafo 1970-1981 Zbigniew Dłubak, Antoni Dzieduszycki, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, w: Permafo, red. A. Markowska, Wrocław 2012, s. 13-101

Architectural Maquettes and Models Between Visions and DIY, “CoCAin”, November 2012, p. 30-33

Przyglądanie się bólowi innych i obrazy cierpienia, „Artluk” 2012, nr 1-2 (211-22), s. 47-49

Rzeczywistość marzeń, miesięcznik „Znak”, nr 680 (styczeń 2012)

Festival Malamut, Dům Uměni – Ostrava [recenzja], tłum. Jiri Suruvka ,Flash Art” [CZ/SK] December 2011 — March 2012, s. 5

Nie wiem w: Jacek Sempoliński. Obecność, [katalog] Nałęczów-spa-spot, grudzień 2012, Lublin 2012, s. 4


2011

Modernism in Krakow after the Post-Stalin Thaw. The Krakow Group, w: Poland-China. Art and Cultural Heritage, ed. by J. Wasilewska, Jagiellonian University Press, Kraków 2011, s. 281-297

Puste znaki a legat Świdzińskiego, „Sztuka i Dokumentacja”, jesień 2011

Artysta malarz [o krakowskim artyście Zbigniewie Bielawce], „Dekada Literacka” 2011,  nr 5/6 (248/249)

Pary-nie-do-pary oraz inne fragmentaryczne kolektywy. O twórczości Roni Horn, w: Zawsze fragment. Studia z historii kultury XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 271- 301, angielskie streszczenie s. 302

Avant-Garde" and "Pseudo-Avant-Garde" in the People's Republic of Poland in the 1960s and 1970s, w: "Centropa" Vol. XI, No 2 (May 2011 [tytuł numeru: After Socialist Realism: Art Criticism of the 1950s, 1960s and 1970s in Central and Eastern Europe, editor: Piotr Juszkiewicz]

A-/estetyczne - polityczne. Współczesne malarstwo europejskie wobec ideologii, w: szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, red. M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2011, s. 361-371 [tu: angielskie streszczenie: Un-/Aesthetic -Political. Contemporary European Painting in Relation to ideology, s. 371]

Trickster! Figura szachraja w sztuce, "Arteon" 2011, nr 2

Makiety i modele architektoniczne. Między wizjonerstwem a majsterkowaniem, "Artluk" nr 1(19) 2011

Hasła (Hanna Cybis, Katarzyna Kobro, Jadwiga Maziarska) do encyklopedii sztuki kobiet Artystki polskie, red. A. Jakubowska, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011

Dlaczego artyści hodują rośliny?, "Quart" 2011, nr 2 (20)

Konkurs na dzieło plastyczne 2011 rozstrzygnięty, Wiadomości ASP [Kraków] lipiec 2011, nr 54, s. 94-95.

Tamten czyli ja albo nad dwóch. A może trzech. O reprezentacji w sztuce pop-artu, w: Prawda w malarstwie, sesja naukowa, 19-20 października 2010 roku, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2011, s. 10-19


2010

Wojciecha Weissa powrót do Akademii, red. J. Antos, Z. Weiss-Nowina Konopka, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2010, s.70- 91.

Wybuch wstrętu w zmianie: koncepcja abject Kristevej jako narzędzie do badania sztuki po upadku komunizmu w Polsce, w: French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 154-181

Reconstructing Community: Jonasz Stern`s Art After Holocaust, w: Jewish Artists and Central-Eastern Europe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 385-396.

Szablonowy świat: surfing, scanning, sampling, w: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red, Violetta Sajkiewicz, Katowice 2010, s.115-122

Czerwony dino i podstępny szturmowiec, "Artluk", 2010 nr 1(15)

Artur Żmijewski - zagubiony rewolwerowiec, "Odra" 2010, nr 5 (maj)

Zmierzchy, nokturny, klimaty jesienne..., w: Jagoda Adamus, W przestrzeniach obrazu, s. 16-18, Bielskie Centrum Kultury, Bielsko-Biała 2010.

Nowa książka Łukasza Rondudy (Łukasz Ronduda: Sztuka polska lat 70. Awangarda), "Opcje" nr 1 (78), kwiecień 2010

Jerzego Kosałki powrót do malarstwa, "Format" 2010, nr 58 (angielskie streszczenie).

Ciacho i ofiara. Ars homo erotica, "Odra" nr 11 (listopad) 2010, w wersji internetowej:
http://odra.okis.pl/article.php/1046

Alegoryczne kaligrafie Ewy Sadowskiej, w: Ewa Sadowska. Gest. Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2010, (b.s.)

Jubileusz, retrospektywa, medal - strategie rekuperacji i rytuały walki o prestiż w sztuce współczesnej, w: Biała Aura. Łódź Kaliska. Rola rocznic, jubileuszy i obchodów w rozwoju sztuki współczesnej (oraz dawnej) - sympozjum, Darłowo 2009 (wersja elektroniczna: dostęp http://issuu.com/bialaaura/docs/lodzkaliska), s. 29-31.

Etnograficzny zwrot w sztuce polskiej?, Opposite" 2010, nr 1,
opposite.uni.wroc.pl

Kanon a różnica: artyści stawiają pytania kolekcjom publicznym, w: Nowoczesność kolekcji, red. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, K. Lewandowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s 119-137.

Artystki Grupy Krakowskie,j w: Jestem artystką we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960, red. E. Toniak, Wydawnictwo Neriton Warszawa 2010, s. 167-171.


2009

Manifesty artystyczne po 1989, w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, materiały z II Konferencji Naukowej Sztuki Nowoczesnej w Toruniu w 2007, red. M. Geron, J. Malinowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009;

Nic nie jest takie, jak się wydaje, w: Jadwiga Maziarska. Atlas Wyobrażonego, red. B. Piwowarska, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009, s.142-145; tu także wersja angielska Nothing is what it seems to be, p. 180-183.

Bitwa pod Kłobuckiem, w: Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie 2007-2008, Szczecin 2008 (tamże wersja angielska The Battle of Klobuck)

Między ergonem a parergonem - rozsiew znaczeń, kontrola i zmora intencji, "Artium Questiones" nr XX [ Between Ergon and Parergon - Dissipation of Meanings, Control and the Phantom of Intentions], s. 171- 195

Nam June Paik. Wystawa we Wrocławiu, "Odra" 2009 nr 2

Weźmy sztukę i życie we własne ręce, "Odra" 2009, nr 9

Niefotografowalne [o malarstwie Magdy Kaźmierczak], "Exit" 2008, nr 2(78); tu także wersja angielska Impossible to Take Photos

Ciemność widzę. 53.Biennale w Wenecji, w: "Artluk" 2009, nr 3 (13)


2008

Aura "domowego wypieku" i poczucie obcości. Paradoksy w twórczości Marka Piaseckiego, w: Marek Piasecki. Fragile, [katalog] Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, red. J. Kordjak-Piotrowska, s. 120-133, Warszawa 2008 [tamże wersja angielska: The Aura of the "Handmade" Image and a Sense of Alienation. The Paradoxes of Marek Piasecki's Art]

Ambiwalentne logo artysty w post-utopijnej standaryzacji, w: "Historia-Kultura-Globalizacja", red. A. Nobis i P.Badyna, Wrocław 2008), s. 99-111 + streszczenie w j. ang. s. 111-112; przedruk w j. niemieckim Ambivalente Logos von Künstlern/-inen in der post-utopischen Standardisierung oraz w j. ang. Ambivalent Artist's Logo in the Post-Utopian Standarisation, w: Urban Potentials. Konzepte und Handlungen (Ideas and Practice), Rotterdam-Salzburg-Wrocław-Budapest-Dresden [katalog wystawy], Jovis Verlag Berlin 2008

"Palę, bo piję" a stabilizująca moc arcydzieła, w: Wielkie dzieła - wielkie interpretacje, Materiały LV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa 2007

Transparentne i przenikalne obrazy w labilnym passe-partout (Dialog z kolekcją Sukiennice w Niepołomicach), w: [katalog wystawy] Jani Konstantinovski Puntos. Misterium Niepołomickie, Niepołomice 2008, ss.66-68 [tamże wersja w j. angielskim Transparent and Permeable Image In a Movable Passe-Partout (A Dialogue with the Collection Sukiennice In Niepołomice), p. 69-71)

Pięć dołów w ziemi i spore wykopki, "Quart" 2008, nr 1(7)

Wojciech Ćwiertniewicz. Żadnego dnia bez kreski. "Exit" nr 4 (76), 2008 (s. 4932-4936); tamże wersja w j. angielskim Cwiertniewicz. Not a Day Without a Line (s. 4938-4942)

Nowoczesny rozsądek [recenzja książki P. Piotrowskiego, Sztuka według polityki], "Artluk", czerwiec 2008.

Zachowajmy klasową czujność. Wystawa Edwarda Krasińskiego w Krakowie, Artluk" 2008 nr 3(9) 2008.

Pierwsza monografia Aliny Szapocznikow [recenzja książki Agaty Jakubowskiej, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow], "Quart" nr 4(10), 2008, s. 113-120, streszczenie w j. angielskim The first monography of Alina Szapocznikow, tamże s. 121.

Dezodorant a postmodernizm [recenzja z książki Jeana Claira De Immundo], "Odra" nr 12, 2008, s.126-127.


2007

Some New Approaches to the Post-War Avant-Garde,w: Noi studii ale avangardei, Comunicări prezentate în cadrul Simpozionului desfăşurat la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 9-10 noiembre 2006, ed. C.Stegerean, Cluj-Napoca 2007, p.62-68.

Forma i pustka u Schindlera, "Arteon" nr 2(82), luty 2007;

Awangarda rumuńska w Klużu, "Artluk" nr 1(3), 2007

Świeży/wyczerpany umysł (w książce także wersja angielska Fresh/ exhausted mind), w: Świeży umysł. Wystawa twórczości pedagogów Katedry Rzeźby Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, red. Prof. J. Fober, Galeria Uniwersytecka w Cieszynie, Galeria ENGRAM W Katowicach, Katowice 2007.

Orfickie transkrypcje granicy Późne gwasze Andrzeja Wróblewskiego, w: Andrzej Wróblewski, red. J. Kordjak-Piotrowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, s. 157-175.

Drażniąca koncepcja zmiany. [recenzja książki Piotra Juszkiewicza: Od rozkoszy historiozofii do "gry w nic". Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2006], "Odra", czerwiec 2007.

Od glam do blob. Podróż nie całkiem science-fiction." Artluk" nr 2(4), 2007

Amerykańskie Madonny. Macierzyństwo w twórczości Mary Kelly i Roberta Gobera, "Quart" 2007, nr

Horyzontalność. Paul McCarthy i inni, "Quart" 2007 nr

Ambiwalentne logo artysty w post-utopijnej standaryzacji, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", www.khg.uni.wroc.pl

Żyzne delty (Biennale w Wenecji), "Odra" 2007, nr 10

Niewidzialne, ale wolna Natalia LL
, "Odra" 2007, nr 10

Cykl filmów Cremaster Matthew Barney'a czyli może nas uratować jedynie perwersyjna fantazja, tekst napisany z okazji pokazu całego cyklu Cremaster przez stowarzyszenie A kuku sztuka, zainaugurowany na festiwalu Transvizualia Gdańsk 24-25 września 2007, ulotka www.cremastertour.blogspot.com