Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Anna Markowska, Professor of the University of Wrocław

RECENT PUBLICATIONS

books

2014

Politics of Erasure

Politics of Erasure. From "Damnatio Memoriae' to Alluring Void,
ed. A. Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2014; ISBN 978-83-62737-66-6

Awangarda nie biła braw cz. 1

The Recent Art Gallery. The Avant-Garde Did Not Applaud, Part 1, ed. by A. Markowska, Wrocław Contemporary Museum, Wrocław 2014Awangarda nie biła braw cz. 2

Romuald Kutera.The Avant-Garde Did Not Applaud, Part 2, ed. by A. Markowska,Wrocław Contemporary Museum, Wrocław 20142013

Kolekcja Toruńska. Zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Toruń Collection. The Collection of the Centre of Contemporary Art "Znaki Czasu" in Toruń, ed. by A. Markowska, Toruń 2013Permafo 1970-1981

Permafo 1970-1981, ed. by Anna Markowska, Wrocław Contemporary Museum&Motto Books, Wrocław 2013


Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, red. Anna Markowska

 


Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice,
red. ANNA MARKOWSKA

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013

ISBN 978-83-62737-26-0 (302 p.)

Table of Contents

2012

Permafo, ed. A. Markowska, Muzeum Współczesne Wrocław, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2012

The book is a catalog accompanying an exhibition Gdzie jest Permafo?/Where is Permafo? on display between 30.XI. 2012–4.II. 2013 at the Muzeum Współczesne Wrocław (Wrocław Contemporaty Museum) and dedicated to a group of conceptual artists from the 1970s.Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku [Two turning points: Polish art after 1955 and 1989], Torun 2012 - a book awarded by The Foundation for Polish Science


2010


Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos realności w sztuce amerykańskiej, Wydawnictwo DiG Warszawa 2010 [Comedy of Sublimation. Paradigm Shift and Ethos of the Real in American Art ]ARTICLES

2014

Introduction, in: Politics of Erasure. From "Damnatio Memoriae' to Alluring Void, ed. A. Markowska, Warsaw-Toruń 2014, pp. 9-12.

Conspicuously Absent Jews, Alien Environments. Polish Artists Mirosław Bałka and Rafał Jakubowicz on the Holocaust, in: Politics of Erasure. From "Damnatio Memoriae' to Alluring Void, ed. A. Markowska, Warsaw-Toruń 2014, pp. 81-88.

Pejzaż ometkowany. Marka i sygnatura artysty w przestrzeni sztuki Europy Środkowej po roku 1989 [ Branded landscape: an artist's "brand" and signature in the public space of Eastern Europe], pp. 499-509 (+ English abstract), in: Polska-Rosja: Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku,Warszawa-Toruń 2014.

The Glass Must Be Wiped Clean. The Complicated History of the Recent Art Gallery (1975-1980) at the Pałacyk Culture Centre, in: The Recent Art Gallery. The Avant-Garde Did Not Applaud, Part 1, ed. by A. Markowska,Wrocław Contemporary Museum Wrocław 2014, pp. 258-317.

From mail-art and trop-art to structural film and the beautiful Odryka, or almost the entire truth about Romuald Kutera, in:Romuald Kutera.The Avant-Garde Did Not Applaud, Part 2, ed. by A. Markowska, Wrocław Contemporary Museum Wrocław 2014, pp. 48-60.

2013

Prismatic Collection of CoCA in Toruń, in:Toruń Collection. The Collection of the Centre of Contemporary Art "Znaki Czasu" in Toruń, ed. by A. Markowska, Toruń 2013, pp. 11-29.


2012

Sztuka śmieci i polityka odpadów [Junk art and the politics of trash], Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego „Quart”  2012, 3(25).

The Claustrophobic Canon of National Art?, in: History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, Vol. II, ed. by Jerzy Malinowski, Tako Publishing House, Toruń 2012, pp. 277-285.

Permafo 1970-1981 Zbigniew Dłubak, Antoni Dzieduszycki, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, in: Permafo, ed. A. Markowska, Wrocław 2012, pp. 13-101

Architectural Maquettes and Models Between Visions and DIY, “CoCAin”, November 2012, p. 30-33

Przyglądanie się bólowi innych i obrazy cierpienia [Regarding the agony of others and images of pain], „Artluk” 2012, nr 1-2 (211-22), s. 47-49

Rzeczywistość marzeń [Reality of dreams], „Znak”, nr 680 (styczeń 2012)

Festival Malamut, Dům Uměni – Ostrava [a review from Malamut Festival at the Dům Uměni in Ostrava], transl. Jiri Suruvka ,Flash Art” [CZ/SK] December 2011 — March 2012, p. 5

Permafo 1970-1981 Zbigniew Dłubak, Antoni Dzieduszycki, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, in: Permafo, ed. A. Markowska, Wrocław 2012, pp. 13-101

Architectural Maquettes and Models Between Visions and DIY, “CoCAin”, November 2012, p. 30-33

Przyglądanie się bólowi innych i obrazy cierpienia [Regarding the agony of others and images of pain], „Artluk” 2012, nr 1-2 (211-22), s. 47-49

Rzeczywistość marzeń [Reality of dreams], „Znak”, nr 680 (styczeń 2012)

Festival Malamut, Dům Uměni – Ostrava [a review from Malamut Festival at the Dům Uměni in Ostrava], transl. Jiri Suruvka ,Flash Art” [CZ/SK] December 2011 — March 2012, p. 5


2011

Modernism in Krakow after the Post-Stalin Thaw. The Krakow Group, w: Poland-China. Art and Cultural Heritage, ed. by J. Wasilewska, Jagiellonian University Press, Kraków 2011, pp. 281-297

Puste znaki a legat Świdzińskiego [Empty signs and Jan Świdziński’s legacy], „Sztuka i Dokumentacja”, 2011 (Fall)

Artysta malarz [A painter – on a Cracovian artist Zbigniew Bielawka], „Dekada Literacka” 2011, No 5/6 (248/249)

Pary-nie-do-pary oraz inne fragmentaryczne kolektywy. O twórczości Roni Horn [Couples not to match and some other fragmentary collectives. On Roni Horn’s art, in: Zawsze fragment. Studia z historii kultury XX i XXI wieku [Always a fragment. Studies in history of culture from the 20th and 21st centuries], M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski edts, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, pp. 271- 301, English abstract p. 302

Avant-Garde" and "Pseudo-Avant-Garde" in the People's Republic of Poland in the 1960s and 1970s, in: "Centropa" volume XI, number 2 (May 2011 [volume entitled: After Socialist Realism: Art Criticism of the 1950s, 1960s and 1970s in Central and Eastern Europe, editor: Piotr Juszkiewicz])

A-/estetyczne - polityczne. Współczesne malarstwo europejskie wobec ideologii, w: szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej [Un-/Aesthetic -Political. Contemporary European Painting in Relation to ideology, in: The ugly in fine art. Ugliness, deformation and expression in modern art], ed. M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2011, p. 361-371, English abstract, p. 371

Trickster! Figura szachraja w sztuce [Trickster! The figure of the fraudster in art], "Arteon" 2011, nr 2

Makiety i modele architektoniczne. Między wizjonerstwem a majsterkowaniem [Architectural mock-up and models. Between vision and bricolage], "Artluk" nr 1(19) 2011

Entries in the encyclopaedia of women's art Artystki polskie [Polish women artists], ed. A. Jakubowska (three entries: Hanna Cybis, Katarzyna Kobro, Jadwiga Maziarska) Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011

Dlaczego artyści hodują rośliny? [ Why do artist grow plants?], "Quart" 2011, nr 2 (20), English abstract

Konkurs na dzieło plastyczne 2011 rozstrzygnięty [Competition for a work of art of the Year 2011 is decided], Wiadomości ASP [Kraków] lipiec 2011, nr 54, s. 94-95.

Tamten czyli ja albo nad dwóch. A może trzech. O reprezentacji w sztuce pop-artu [The Other that is myself or two of us. Or three. On representation in pop-art, in: Prawda w malarstwie [Truth in painting], sesja naukowa, 19-20 października 2010 roku, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku [symposium in the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Gdansk] , Gdańsk 2011, pp. 10-19


2010

Wojciecha Weissa powrót do Akademii [Wojciech Weiss' return to the Academy], ed. J. Antos, Z. Weiss-Nowina Konopka, Krakow 2010, p.70- 91.

Wybuch wstrętu w zmianie: koncepcja abject Kristevej jako narzędzie do badania sztuki po upadku komunizmu w Polsce [Outburst of abjection after decline of the Communism in Poland; Kristeva's abject as a tool for examining art] w: French Theory w Polsce [French theory in Poland], ed. E. Domanska, M. Loba, Poznan 2010, p. 154-181

Reconstructing Community: Jonasz Stern`s Art After Holocaust, in: Jewish Artists and Central-Eastern Europe, Warszawa 2010, p. 385-396.

Szablonowy świat: surfing, scanning, sampling [Stereotyped world: surfing, scanning, sampling], in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych [Images and imagery in the era of electronic media], ed. V. Sajkiewicz, Katowice 2010, p.115-122

Czerwony dino i podstępny szturmowiec [The red dinosaur and the deceitful storm trooper], "Artluk", 2010, No 1(15)

Artur Żmijewski - zagubiony rewolwerowiec [Artur Zmijewski - the lost gunfighter], "Odra" 2010, No 5 (May)

Zmierzchy, nokturny, klimaty jesienne... [Dusks, nocturnes, fall moods], in: Jagoda Adamus, W przestrzeniach obrazu [In picture spaces], Bielsko-Biała 2010, p. 16-18.

Nowa książka Łukasza Rondudy [A new book by Lukasz Ronduda] (Łukasz Ronduda: Sztuka polska lat 70. Awangarda [Polish art of the 1970's. The avant-garde]), "Opcje", 2010, No 1 (78), April

Jerzego Kosałki powrót do malarstwa [Jerzy Kosalka's return to painting] , "Format" 2010, No 58, English abstract.

Ciacho i ofiara. Ars Homo Erotica [Eye candy and victim. Ars Homo Erotica], "Odra" nr 11 (November) 2010, access:
http://odra.okis.pl/article.php/1046

Alegoryczne kaligrafie Ewy Sadowskiej [Allegorical calligraphy by Ewa Sadowska], in: Ewa Sadowska. Gest [Ewa Sadowska. Gesture] Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2010

Jubileusz, retrospektywa, medal - strategie rekuperacji i rytuały walki o prestiż w sztuce współczesnej [Jubilee, retrospective, medal - recuperation strategies and ritual fights for prestige in contemporary art] w: Biała Aura. Łódź Kaliska. Rola rocznic, jubileuszy i obchodów w rozwoju sztuki współczesnej (oraz dawnej) White aura. Lodz Kaliska Group. Role of anniversaries, jubilees and celebrations in contemporary art development (and in the old days) - symposium., Darlowo 2009 (access: http://issuu.com/bialaaura/docs/lodzkaliska), p. 29-31.

Etnograficzny zwrot w sztuce polskiej? [An ethnographic shift in contemporary art?, "Opposite" 2010, nr 1, http://opposite.uni.wroc.pl/opposite_nr1/anna_markowska.htm

Canon and difference: artists asking questions about public collections, ed. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, K. Lewandowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, p. 121-149.

Artystki Grupy Krakowskiej [Women artists of the Krakow Group], in: Jestem artystką we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka ok. 1960 [I am an artist in all that is unnecessary. Women and art around 1960's], ed. E. Toniak, Warszawa 2010, p. 105- 122, English abstract of the whole book, p. 167-171.


2009

Manifesty artystyczne po 1989 [Art Manifests After 1989] , in a book: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce [History of Art Writing], materiały z II Konferencji Naukowej Sztuki Nowoczesnej w Toruniu w 2007, ed. M. Geron, J. Malinowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009.

Nothing is what it seems to be, in a book: Jadwiga Maziarska. Atlas Wyobrażonego/ Jadwiga Maziarska. Atlas of the Imaginary, ed. B. Piwowarska, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009.

Między ergonem a parergonem - rozsiew znaczeń, kontrola i zmora intencji, "Artium Questiones" nr XX [ Between Ergon and Parergon - Dissipation of Meanings, Control and the Phantom of Intentions].


2008

The Aura of the "Handmade" Image and a Sense of Alienation. The Paradoxes of Marek Piasecki's Art, in a book: Marek Piasecki. Fragile, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, ed. J. Kordjak-Piotrowska, Warszawa 2008.

Protezy i amputacje a konstruowanie męskiego ciała w twórczości Matthew Barneya i Roberta Gobera [Prosthetic Attachments and Dismemberments or How a Body is Constructed in the Works by Matthew Barney and Robert Gober], in a book: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem [Incarnations II. Gender between the Body and the Text], ed. J.Bator, A. Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.

Pięć dołów w ziemi i spore wykopki [Five Holes in the Ground and Some Sizeable Digs], "Quart" 2008, nr 1(7).


2007

Some New Approaches to the Post-War Avant-Garde, in a book: Noi studii ale avangardei, Comunicări prezentate în cadrul Simpozionului desfăşurat la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 9-10 noiembre 2006, ed. C. Stegerean, Cluj-Napoca 2007.

Orfickie transkrypcje granicy Późne gwasze Andrzeja Wróblewskiego [Orphic Transcriptions of the Border. On the Late Gouaches by Andrzej Wróblewski], in a book: Andrzej Wróblewski, ed. J. Kordjak-Piotrowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007.

"Palę, bo piję" a stabilizująca moc arcydzieła [I drink because I smoke by Jerzy Kosalka versus the Stabilizing Power of a Masterpiece ], in a book: Wielkie dzieła - wielkie interpretacje [Great Works - Great Interpretations], Materiały LV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006, ed. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2007

Amerykańskie Madonny. Macierzyństwo w twórczości Mary Kelly i Roberta Gobera, [American Madonnas. Maternity in the Works by Mary Kelly and Robert Gober], "Quart" 2007, nr 2(4).

Horyzontalność. Paul McCarthy i inni [On Horizontality: Paul McCarthy and Others], "Quart" 2007, nr 3(5).


2006

Czytanie obrazów, oglądanie obrazów a pożytki z historii [Reading and Looking at Images: the Benefits of History], in a book: Historia Sztuki po Derridzie [History of Art after Derrida], ed. Ł. Kiepuszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Mokre oczy w muzeum. Częściowo zagrzebana szopa Roberta Smithsona a muzealne dylematy [Wet Eyes in a Museum. Partially Buried Woodshed by Robert Smithson and Museum Dilemmas], in a book: Muzeum sztuki . Od Luwru do Bilbao [Museum of Art from the Louvre to Bilbao], ed. M. Popczyk, Muzeum Śląskie, Katowice 2006, p.163-171.

Kalifornijski niepokój: pamięć i krytyka jako tworzywo architektury [Californian Anxiety: Memory and Critique as Components of Architecture], in a publication: "Czasopismo Techniczne Architektura", numer specjalny, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 9-A/2006, rok 13.

Intruzje i manipulacje. Problem powtórzenia w grafice Barnetta Newmana i Andy Warhola [Intrusions and Manipulations. Repetition and Multiplication in Barnett Newman's and Andy Warhol's Prints], in a book: Kroki w historii grafiki. [Steps in the History of Prints] Sesja naukowa jubileuszu 40-lecia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie 14 grudnia 2006, Kraków 2006.

Znikająca figura [The Vanishing Figure], in a book: Figury i figuracje [Figures and Figurations], ed. M. Kitowska-Łysiak [et al.], Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2006.


2005

Kontekst jako budulec dzieła (Context as a Building Material of a Work of Art), in a book: Przestrzeń sztuki: obrazy-słowa-komentarze [Art Space: Images-Words-Comments], ed. M. Popczyk, Akademia Sztuk Pięknych, Folia Academiae, Katowice 2005.

Ćwiczenia z niebudowania, dyskurs heterotopii. Rachel Whiteread i przestrzenie graniczne. [Exercises in Un-Building, Heterotopia Discourse. Rachel Whiteread and Border Spaces], "Czasopismo Techniczne-Architektura" 2005 - numer specjalny Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; (+English summary).

Ecole de Paris u schyłku wieku [School of Paris at the End of the Century], in a book: Tadeusz Kantor. Interior imaginacji. wystawa monograficzna. [Tadeusz Kantor. Interior of Imagination. The One-man Show] Galeria Zachęta, 15 kwietnia - 12 czerwca 2005, ed. J. Suchan, M. Świca. Warszawa-Kraków 2005.