Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Anna Markowska, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

SEMINARIUM LICENCJACKIE - Sztuka po 1945 roku

Celem głównym zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Cel ten osiąga się dzięki pracy w grupy seminaryjnej i pomocy promotora.


Proponowany system pracy:

 1. samodzielny wybór tematu,
 2. nauka kreatywnego pisania w ramach naukowych zasad dyscypliny,
 3. uświadomienie sobie ograniczeń i zalet obranej strategii badawczej i metodologii,
 4. poszerzenie obszaru zainteresowań i własnej definicji sztuki,
 5. praca nad werbalizacją doświadczenia artystycznego i jego zastosowanie w dyskursie historii sztuki.

Dyskutujemy przede wszystkim o swoich tekstach, a ponadto o przeczytanych - inspirujących - lekturach.


Proponowane lektury (wszystkie dostępne w bibliotece IHS):

 1. M. Bryl, Czy samobójstwo teorii i historii sztuki? O Bildwissenschaft, bałkanizacji, polskim kontekście i suwerenności sztuki, "Rocznik Historii Sztuki" 2001, nr XXVI
 2. N. Bryson, Spojrzenie w rozszerzonym polu, "Artium Questiones" nr XIX
 3. D. Crimp, Za-wartość twarzy: "Blow Job" Andy Warhola, "Artium Questiones" nr XIV; Tenże, Co za wstyd, Mario Montezie, tamże
 4. H. Foster, Powrót realnego, "Artium Questiones" XVIII
 5. A. Jakubowska, Feministyczne interwencje Griseldy Pollock, "Rocznik Historii Sztuki" 2004 nr XXIX
 6. W. Juszczak, Dlaczego?, w: Tegoż, Fragmenty, Zamek Królewski w Warszawie Arx Regia Warszawa 1995,
 7. s. 183-192; Tenże, Dzieło a granica sensu, w: Fragmenty..., s. 169-182
 8. Ł. Kiepuszewski, Słodkie życie i martwa natura. Milczenie jako aspekt recepcji dzieła sztuki, w: Brak słów, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa 2007, s. 63-80
 9. P. Leszkowicz, Seks i subwersja w sztuce PRL-u, "Ikonotheka" 2007, nr 20; tenże Susan Sontag i etyka obrazu, "Rocznik Historii Sztuki" 2007 nr XXXII
 10. L. Nader, Doświadczenie pamięci w twórczości Josepha Beuysa, "Ikonotheka" 2004, nr 14
 11. P. Piotrowski, O "dwóch głosach z historii sztuki", "Artium Questiones" XVII
 12. G. Pollock, Polityka teorii: pokolenia i geografia. Teoria feministyczna i historia historii sztuki, "Artium Questiones" nr VIII
 13. M. Porębski, Z obrazem trzeba zamieszkać, w: Twarzą z twarz z obrazem, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa 2003, s. 221-227
 14. W. Suchocki, Somosierra Michałowskiego, "Artium Questiones" nr V
 15. A. Szymczyk, Słowa i skały. Rozważanie materii w twórczości Roberta Smithsona, "Ikonotheka" 2004, nr 14
 16. S. Wilson, Maskarady kobiecości, "Artium Questiones" nr IX