Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

PRACE DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE I STAŻE PODOKTORSKIE

I. ROZPRAWY HABILITACYJNE W RAMACH KONKURSU NCN FUGA III (staże podoktorskie):

 1. dr Aleksandra Paradowska, temat badań: "Architektura i urbanistyka Kraju Warty 1939-1945" okres realizacji 2014-2017
 2. dr Wojciech J. Szymański, temat badań: "Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej wojny 1914-1918 w sztuce w Polsce", okres realizacji 2014-2017
 3. dr Emilia Kiecko, temat: Myśl urbanistyczna i planowanie miejskie na ziemiach polskich w I poł. XX wieku ( okres realizacji 2016-2019).

II. PRACE DOKTORSKIE:

a. obronione

 1. Agata Gabiś, Koncepcje i rzeczywistość" wrocławska architektura 1956-1970. VI 2013
 2. Marta Ostrowska-Bies, Karl Grosser (1850-1918) śląski architekt epoki późnego historyzmu XII 2014

b. w przygotowaniu

 1. Małgorzata Markowska, Ratusze w miastach Prowincji Śląskiej 1808-1918 (rozpoczęta 2009)
 2. Krzysztof Ziental, Krystyna Postawka-Barska (1925-1999) i Marian Barski (1927-2005). Wrocławscy architekci doby powojennego modernizmu (rozpoczęta 2009)
 3. Rafał Rozpędowski, Górskie domy wczasowe i sanatoria w okresie PRLu (rozpoczęta 2013)
 4. Małgorzata Popiołek,Odbudowa Warszawy po 1945 roku (rozpoczęta 2012 na Technische Universität w Berlinie)
 5. Karolina Jara, Architektura i urbanistyka okresu III Rzeszy na Śląsku.

III. PRACE MAGISTERSKIE:

a. obronione

 1. Piotr Roczek, Architektura i urbanistyka placu Jana Pawła II we Wrocławiu (dawny Koenigsplatz), 2007
 2. Emilia Dziewiecka, Plac Hirszfelda (Hoefchenplatz) we Wrocławiu w latach 1880-2006. Między dziewiętnastowiecznym historyzmem i powojennym modernizmem. 2008
 3. Marta Ostrowska, Nowoczesna rzeźnia miejska - kształtowanie formy architektonicznej w XIX wieku oraz problem adaptacji i rewaloryzacji na przełomie XX/XXI wieku - wybrane przykłady. 2008
 4. Barbara Czechowska, Kształtowanie kaliskiego Corso na przykładzie rozwoju architektonicznego i urbanistycznego Alei Wolności w XIX i XX wieku. 2008
 5. Katarzyna Pastucha, Dawne kino Capitol w Wałbrzychu (1928) autorstwa Ludwiga Moshamera. VII 2009
 6. Katarzyna Lisowska, Tam gdzie piwo warzono.... Problem adaptacji i rewitalizacji budynków XIX-wiecznych browarów. VII 2009
 7. Marta Kowalska, Na obrzeżach city - monografia ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu IX 2009.
 8. Magdalena Markowska, Przemiany architektoniczne wrocławskiego bloku śródrynkowego w wieku XIX i pierwszej połowie XX. IX 2009
 9. Joanna Sikora, Monografia ulicy Ruskiej we Wrocławiu - między wielkomiejskim handlem a ludzką biedą. IX 2009
 10. Krzysztof Ziental, Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej w rejonie placu Grunwaldzkiego. IX 2009
 11. Katarzyna Różycka, Architektoniczny i przestrzenny rozwój Augustastr. (ul. Szczęśliwa) we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku. IX 2009
 12. Filip Muszyński, Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół p.w. Św. Pawła Apostoła na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. X 2009
 13. Barbara Dobińska, Rewitalizacja po Śląsku. Architektura i adaptacja budynków dawnych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. V 2010
 14. Agnieszka Krzyżanowska, Od Hundegasse do ul, Św. Antoniego (Antonienstr) - architektoniczne dzieje wrocławskiej ulicy. V 2010
 15. Joanna Jaszczak, "Tak oto stoję" Kościół im. M. Lutra we Wrocławiu (1896) jako przykład świątyni rocznicowej. VII 2010
 16. Agata Kozioł, Promenada w Bolesławcu, rozwój architektoniczny i urbanistyczny (1813 -1945). VII 2010.
 17. Anna Adamczak, Życie i twórczość wrocławskiego architekta Zenona Prętczyńskiego. XI 2010
 18. Kamila Bojarska, Pałace na Dolnym Śląsku w formach neorenesansu północnego. Wrocław II 2011
 19. Wioletta Wrona, Siedziby rodowe Schaffgotschów i Hochbergów w XIX wieku - próba porównania. VI 2011
 20. Marcin Praski, Monografia twórczości wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. VI 2011
 21. Dominik Kunysz, Monografia twórczości Bogny i Kazimierza Klimczewskich - wrocławskich architektów doby powojennego modernizmu. VII 2011
 22. Alina Długosz, Architektura Głogowa w latach 1919 -1933 jako przykład "konserwatywnej nowoczesności". VII 2011
 23. Małgorzata Młotkowska, Osiedle Szczepin Theo Effenbergera we Wrocławiu
 24. Małgorzata Zdebel, Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu- Karłowicach w latach 1895 -1939. XI 2012
 25. Ilona Bejma, Ewangelicki kościół Odkupiciela we Wrocławiu - dzieło Jürgena Krögera. V 2012
 26. Natalia Markowska, "Gott beschirme Deinen Eingang" - historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. V 2013
 27. Anna Adela Wawrzyńczuk, "Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt". Ewangelicko- luterański Kościół Chrystusa we Wrocławiu. V 2013
 28. Małgorzata Baj, Współczesne rewitalizacje urbanistyczne na wybranych przykładach europejskich - regulacje prawne i ich wpływ na sposób rewitalizacji tkanki miejskiej. VII 2013
 29. Karolina Ławniczak, Zespół granicznej stacji kolejowej w Nowych Skalmierzycach. Historia i architektura, VII 2013
 30. Joanna Sokalska , Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu. Historia i architektura. VII 2013
 31. Karolina Jara, "Synagoga Na Wygonie" we Wrocławiu (1865-1872) i jej Twórca Edwin Opller (1831-1880). XI 2013
 32. Anna Dziemidowicz, Odwilż w architekturze? Czasopismo "architektura" w latach 1956-1960. XI 2014
 33. Anna Krukowska, między modernizmem a socrealizmem. Czasopismo architektura w latach 1947 -1950. XI 2014
 34. Agnieszka Kucfir, Rewitalizacja Żyrardowa. 2015
 35. Sylwia Perucka, Od ogrodów warzywniczych do wielkomiejskiej ulicy - architektura wschodniej części ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do II wojny światowej. 2016
 36. Aleksandra Kloc, Nowoczesność wśród ruin. Osiedle Plac PKWN (obecnie plac Legionów) we Wrocławiu w latach 1954-1973. 2016
 37. Anna Cwynar, Stacja benzynowa jako obiekt kulturowy. Stacje paliw, ich historia i adaptacja. 2016
 38. Krzysztof Tworzydło, Przez sport do nowego społeczeństwa. Niemiecka architektura sportowa na Dolnym Śląsku do 1939 roku. 2016

b. nagrodzone

 1. Agata Kozioł, Promenada w Bolesławcu, rozwój architektoniczny i urbanistyczny (1813 -1945). 2010. I nagroda w konkursie na najlepsza pracę magisterską o Bolesławcu w roku 2010

c. wydane drukiem

 1. Agata Kozioł, Promenada w Bolesławcu, rozwój architektoniczny i urbanistyczny (1813 -1945). Bolesławiec 2010
 2. Barbara Czechowska, Kaliskie korso. Architektura i urbanistyka alei Wolności w XIX i XX wieku. Kalisz 2010
 3. Joanna Macalik, "Tak oto stoję". Dawny kościół imienia Lutra we Wrocławiu. Seria "Biblioteka dawnego Wroclawia" pod red. Jana Harasimowicza, Wrocław 2011