Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

DYDAKTYKA

  • Wraz ze studentami realizuję szeroki program badawczy dotyczący architektury i urbanistyki XIX i XX wieku jak również piśmiennictwa architektonicznego (patrz wykaz prac doktorskich i magisterskich). Staram się, by pisane u mnie prace umożliwiły studentom żywy kontakt z historią i problemami ochrony dziedzictwa kulturowego. Oferuję możliwość współpracy w ramach grantów i projektów międzynarodowych.
  • W pracy dydaktycznej mobilizuję moich studentów do angażowania się w popularyzowanie wyników ich badań (udział w konferencjach naukowych, organizacja wystaw, artykuły).
  • Wiele prac magisterskich zostało opublikowanych w formie artykułów i książek. Część z nich uzyskała nagrody. Studenci byli stypendystami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci uzyskali własne granty promotorskie.