Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

PROJEKTY BADAWCZE

a. zakończone

 • 1992-1994 "Architektura sakralna Wrocławia w XIX wieku", grant KBN własny
 • 1997 "Śląska sztuka sakralna w XIX wieku" (projekt badawczy dla Foto Marburg, finansowany przez Volkswagen Stiftung), członek zespołu badawczego,
 • 1997-1999 "Atlas historyczny miast polskich", t.4, Śląsk: z.1 Wrocław, Kierownik projektu: prof. dr. hab. Marta Młynarska - Kaletynowa, grant KBN, ), członek zespołu badawczego,
 • 1999 -2002 "Przemiany wrocławskiego city w XIX wieku", grant KBN własny,
 • 2003-2005 "Atlas historyczny miast polskich", t.4, Śląsk: z.5 "Atlas historyczny Świdnicy", nr. 2 Kierownik projektu: prof. dr. hab. Marta Młynarska - Kaletynowa, grant KBN, ), członek zespołu badawczego,
 • 2003-2004 "Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien", projekt badawczy Herder Institut Marburg, ), członek zespołu badawczego ("Klassizismus und Historismus in der Architektur. 2 Hälfte 18. Jh. - um 1900"),
 • 2008-2010 "Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Wrocławia w II połowie XIX wieku na tle historii miasta", grant własny KBN,
 • 2010-2012"Atlas historyczny miast polskich", t.4, Śląsk: z.1 Wrocław, (II wydanie), Kierownik projektu: prof. dr. hab. Marta Młynarska - Kaletynowa, grant KBN, członek zespołu badawczego.
 • 2011-2012 "Die Eroberung der City. Politische Architektur in Mitteleuropa 1815-1918", projekt realizowany w: Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) School of History Albert Ludwig Universität Freiburg in Br.

b. aktualne

 • 1.“Architektura polityczna “ w XIX i XX wieku w Europie Środkowej
  http://www.frias.uni-freiburg.de/de/das-institut/archiv-frias/school-of-history/fellows/zablocka-kos
 • 2. Siedziby wyższych uczelni w Europie Środkowej w kontekście politycznym i narodowym"
 • 3. Historia historii sztuki w Europie Środkowej w okresie zimnej wojny/ Asymmetrische Kunstgeschichte? Erforschung und Vermittlung ‘prekärer’ Denkmälerbestände im Kalten Krieg (projekt międzynarodowy, instytucja wykonująca Humboldt Universität Berlin, Institut für Kunst- und Bildgeschichte Niemcy), http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/asymmetrische-kunstgeschichte/, udział jako Kooperationspartner
 • 4.Powojenny modernizm w Europie Środkowej / Welche Denkmale welcher Moderne? Erfassen, Bewerten und Kommunizieren des baulichen Erbes der 2. Hälfte des 20. Jh. (projekt międzynarodowy,instytucja wykonująca: Bauhaus Universität Weimar, Niemcy), udział jako Kooperationspartner, http://pt-dlr-gsk.de/de/1180.php
 • 5. Polskie czasopisma architektoniczne w XX wieku na tle europejskim
 • 6. Architektura i urbanistyka na Śląsku w XIX wieku
 • 7. Miejsca pamięci w Europie Środkowej
 • 8. Architektura i urbanistyka okresu III Rzeszy i wojny 1939-1945 w Europie Środkowej i Wschodniej