Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

PUBLIKACJE

Książki:

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia 
          na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858

"Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858." Wydawnictwo Via, Wrocław 2006, ss. 445.


dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Sztuka, wiara, uczucie. Alexis Langer 
          - śląski architekt neogotyku

"Sztuka, wiara, uczucie. Alexis Langer - śląski architekt neogotyku." Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, ss. 308.

książki pod redakcją

Trwałość, użyteczność, piękno. 
          Architektura dwudziestego wieku w Polsce.

"Trwałość, użyteczność, piękno. Architektura dwudziestego wieku w Polsce." Wrocław 2011, ss. 180

Artykuły

1. Architektur und Städtebau im geteilten Polen des 19. Jahrhunderts im politischen Kontext. W: Artium Quaestiones, rocznik XXVII (2016), Wydawany przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redakcja tomu Tadeusz Żuchowski, Jarosław Jarzewicz, s. 29-54, streszczenie w jęz. angielskim.

2. Ob in politischer Hinsicht der Aufhebung der Klöster und Stifter in Schlesien etwas entgegensteht, wage ich nicht zu bezweifeln". Die funktionale Umgestaltung der Breslauer Klostergebäude im 19. und 20. Jahrhundert W: Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810, redakcja/hrsg. von Marek Derwich. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2016, s. 347-366. Seria: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach/ Das Kulturerbe der aufgehobenen Klöster/ red./hrsg, von Marek Derwich, tom 6/Band 6

3. Niedatowany odczyt (referat) Maksa Berga : "Kolor szary to kolor osłów" W: Quart. - 2016, nr 2, s. 56-57. Tekst wstępu także w jęz. niem. pt."Undatierter Vortrag von Max Berg über die Farbigkeit der Architektur : "Grau ist die Farbe der Esel" na str. 70-71.Tekst Maxa Berga, w wersji pol. na str. 56-68 i w oryginalnej wersji w jęz. niem. na str. 73-91 (wydawnictwo źródłowe).

4. Station der Erinnerung an die Befreiungskriege in Schlesien: 1813-1913-2013 W: Das Jahr 1813, Ostmitteleuropa und Leipzig. Die Völkerschlacht als (trans)nationaler Erinnerungsort, (Hg.) Marina Dmitrieva, Lars Karl unter Mitarbiet von Paweł Goszczyński, Köln, Weimar, Wien 2016, s.98-123, Seria: GWZO, Visuelle Geschichtkultur Hg. von Stefan Troebst und Arnold Bartetzky, Band 15.

5. Nowe funkcje starych klasztorów w Europie w XIX w.: przegląd głównych problemów badawczych. W: Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956 = Eventus dissolutionum saeculi duodevicesimi et undevicesimi. Dissolutiones communistarum tempore actae [Sources. The effects of 18th- and 19th-century dissolutions. Dissolutions of 1954-1956] (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III, vol.3), Wrocław 2014, s. 315-324;

6. "Śmiem twierdzić, że z politycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie sekularyzacji na Śląsku". Przekształcenia funkcjonalne wrocławskich budynków klasztornych w XIX i XX w. W: Marek DERWICH (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego = Dissolutiones in Silesia Borussica ac terris a Borussis occupatis actae [Dissolutions in Prussian Silesia and the territories annexed by Prussia] (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II, vol.2), Wrocław 2014, t.2, s. 241-259.

7. Budynki i ich wyposażenie/ Buildings and their Furnishing. W: Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu/ Commemorative Book for the 200th Anniversary of the Establishment of the State University in Wroclaw. Redakcja/Edited by Jan Harasimowicz, Wrocław 2013, s. 472-492 (wersja polska i angielska).

8. Tanio, ładnie, nowocześnie - o osiedlach Werkbundu = Cheap, attractive, modern - the Werkbund Estates / Tekst równolegle w jęz. pol. i ang. W: Herito. - 2013, nr 11, s. 120-141.

9. Więcej intelektu, mniej emocji : w poszukiwaniu równowagi narracji w muzeach historycznych w Polsce = More intellect, less emotion : in search of a balanced narrative in historical museums in Poland / Tekst równolegle w jęz. pol. i ang. W: Herito. - 2013, nr 13, s. 82-99.

10. 3 hasła: Leksykon zieleni Wrocławia [koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013.

11. Zwykły raj na ziemi : o eksperymentalnym osiedlu Vauban. W: Zawód : Architekt. - 2013, nr 2, s. 68-72 : il.

12. Palimpsest weimarski : na marginesie konkursu na projekt Muzeum Bauhausu W: Herito. - Nr 8 (2012), s. 128-145.

13. Przedmieście Mikołajskie w XIX i XX wieku na tle innych przedmieść wrocławskich W: Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu / [red. nauk. Halina Okólska]. - Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia : Wydawnictwo GAJT, 2011. - 2011. - s. 10-17

14. Odbudowa i dziedzictwo kulturowe miast na Dolnym Śląsku" W: "Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy" pod red. Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda, Wrocław 2011, s. 339-360.

15. Architektura kościoła św. Jana Chrzciciela/Augustyna we Wrocławiu W: Studia Franciszkańskie. - [T.] 21 (2011), s. 517-530.

16. Gmachy publiczne i architektura sakralna w XIX wieku W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 77-84.

17. 59 haseł w: Leksykon architektury Wrocławia red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011.

Budynki i ich wyposażenie/ Buildings and their Furnishing. W: Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu/ Commemorative Book for the 200th Anniversary of the Establishment of the State University in Wroclaw. Redakcja/Edited by Jan Harasimowicz, Wrocław 2013, s.472-492

3 hasła encyklopedyczne  w: Leksykon zieleni Wrocławia, koncepcja i red. naukowa  Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska, Wrocław 2013 ( nr 699, 776 oraz Stübben Hermann Joseph)

Tanio, ładnie, nowocześnie - o osiedlach Werkbundu. Cheap, attractive, modern - the Werkbund estates. W: "Herito - dziedzictwo, kultura współczesność" nr 11 (2013), s. 120-141.

Manifest modernizmu: siedziba Bauhausu w Dessau. Na marginesie książki Robina Rehma Das Bauhausgebäude in Dessau. Die Kategorien Zweck, Form, Inhalt, Gebrüder Mann Verlag, Berlin 2005 w: „Quart“ 1 (27) / 2013, s. 111-114,

Architektura kościoła św. Jana Chrzciciela /Augustyna we Wrocławiu, W: „Studia franciszkańskie” t.21 (2012), s. 517-530
PDF artykuł »

Palimpsest weimarski. Na marginesie konkursu na projekt Muzeum Bauhausu. The Weimar palimpsest. side notes on the competition for the design of the Bauhaus Museum (polnisch und englisch), in: “Herito dziedzictwo, kultura współczesność”,, vol. 8, 2012, S. 128-145, http://www.herito.pl/artykuly/palimpsest-weimarski-na-marginesie-konkursu-na-projekt-muzeum-bauhausu

Odbudowa i dziedzictwo kulturowe miast na Dolnym Śląsku. W: „Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy” pod red. Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda, Wrocław 2011, s. 339-360,

Przedmieście Mikołajskie w XIX i XX wieku na tle innych przedmieść wrocławskich. W: Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu. Wrocław 2011, s. 10-17,

73 hasła encyklopedyczne w: „Leksykon architektury Wrocławia” , Wrocław 2011,

Gmachy publiczne i architektura sakralna we Wrocławiu w XIX w. W: Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław 2011, s.77-84,

Czy architektura XX wieku w Polsce była trwała, uzyteczna i piękna? W:Trwałość, użyteczność, piękno . Architektura dwudziestego wieku w Polsce. Wrocław 2011, s. 5-9.

"Staliśmy się obywatelami wielkiego miasta" Przemiany przestrzenne centrum Wrocławia po połowie XIX wieku. W: Modernizacja Wrocławia w tysiącletniej perspektywie dziejów miasta. Pod red. Teresy Kulak, W: Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" Rocznik LXV (2010), Nr 3 , s. 297-320.
PDF artykuł »

In search of new ideas. Wrocław's "Jewish distict" - yesterday and today. W: Reclaiming memory. Urban regeneration in the historic Jewish quarters of Central European cities. Ed. Monika Murzyn -Kupisz, Jacek Purchla, Kraków 2009 s. 325-342
PDF artykuł »

W dwusetną rocznicę defortyfikacji Wrocławia. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości miasta. W: Rocznik Wrocławski 11/2009, s.133-139
PDF artykuł »

Die Entstehung der modernen Metropole: Breslau in der Zeit von 1806 bis 1945. W: Das Bild von Wroclaw/Breslau im Laufe der Geschichte. Tagugungsband zum gleichnamigen Symposium im Österreichischen Staatsarchiv und im Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 18.-19. Juni 2008, Hg von Jan Harasimowicz, Seria: Symposien und Seminare am Wissneschaftlichen Zetrum der polnischen Akademie der Wissenschaften Bd 6, Wien 2008, 55 -71.

Między czeskim gotykiem, austriackim barokiem i pruskim klasycyzmem - architektura Wrocławia w latach 1335-1850. W: Oblicza Wrocławia historia, kultura,rozwój. Red Tomasz woźniakowski, Wroclaw 2009, s. 43-49.
PDF artykuł »

Städte in Schlesien: Von der "sozialistischen Stadt" der Arbeiterklasse zur bürgerlichen neuen "Altstadt" - Legnica und Głogów nach 1945. W: "Von der "europäischen Stadt" zur "sozialistischen Stadt" und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts." Hg Thomas M. Bohn. Seria: Bad Wieseer Tagungen des Collegium Carolinum, Hg vom Vorstand des Collegium Carolinum. Forschungsstelle für böhmischen Länder, Band 29 i seria Völker, staaten und Kulturen in Ostmitteleuropa, Band 4 (Veröffentlichungen des Johann-Gottfried Herder-Forschungsrats), Oldenbourg 2009, ISBN 978-3-486-58956-6, s. 155-174.
PDF artykuł »

Rozwój Świdnicy w latach 1740-2005. Plansza nr 10 "Funkcje najważniejszych obiektów i obszarów od końca XVIII w. do 1945 r." W: Atlas Historyczny Miast Polskich red. naukowa Roman Czaja, tom IV Śląsk red. naukowa Marta Młynarska - Kaletynowa, zeszyt 5 Świdnica, red. naukowa Rafał Eysymontt i Mateusz Goliński, Wrocław 2008, seria Acta Universitatis Wtratislaviensis No 3055, ISBN 978-83-229-2959-9, s. 14- 21.

W poszukiwaniu nowych idei. "Dzielnica żydowska" we Wrocławiu - przeszłość i teraźniejszość. W: "Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej", Red. naukowa Monika Murzyn-kupisz, Jacek Purchla, Kraków 2008, Materiały międzynarodowej konferencji "Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej", Kraków 35-36 czerwca 2007, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, ISBN 978-83-89273-51-2, s. 325-342.
PDF artykuł »

"Wohnen in der City. Die Breslauer Altstadt im 19. Jahrhundert" W: Wohnen in der Großstadt 1900-1939. Wohnsituation und Modernisierung in europäischen Vergleich. Pod red. Alena Janatkova, Hanna Kozińska-Witt, Stuttagrt 2006, s. 77-89.

Klassizismus und Historismus in der Architektur. 2 Hälfte 18. Jh. - um 1900. W: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. Deutscher Kunstverlag München-Berlin 2005. s. 71-80 (wspólnie z J. K. Kosem, udział Agnieszki Zabłockiej-Kos dotyczył architektury historyzmu), wyd. polskie 2006.
PDF artykuł »

Nowe w naprawdę starym. XIX-wieczne przebudowy zespołów staromiejskich na przykładzie wrocławskiego city. W: Architektura współczesna w mieście zabytkowym. Pod red. A. Zwierzchowskiego, Wydawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Wrocław 2003, s. 93-106.
PDF artykuł »

Breslau und Posen im 19. Jahrhundert: zwei Regierungsstädte - zwei Welten. W: Preussen, Deutschland und Europa 1701-2001. Redaktie Jürgen Luh, Vinzenz Czech, Vert Becker, Wydawnictwo INOS Groningen 2003, s. 313-337.
PDF artykuł »

Kwestia mieszkaniowa w dziewiętnastowiecznym city na przykładzie wrocławskiego Starego Miasta. W: "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", LXII, 2002, s. 107-134.

Źródła i stan badań nad rozwojem city - wprowadzenie. W: Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki. Wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Seria: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział nauk o sztuce, Prace Komisji Historii Sztuki, tom 32, Poznań 2002, s. 291-300.
PDF artykuł »

Katholischer und protestantischer Kirchenbau in Schlesien im 19. Jahrhundert als Abbild der konfessionellen Konfrontation. W: Religions -und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südeuropa. Hg. J. Köhler, R. Bendel, Band 1, Teilband 1 und 2 Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum. Hg. J.Köhler, R. Bendel, Teilband 2, LIT Verlag Münster-Hamburg- London 2002, s. 767-778.

Sakrale Architektur in Schlesien 1740-1945. (wspólnie z J.K. Kosem). W: Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südeuropa. Hg. J.Köhler, R. Bendel, Band 1, Teilband 1 und 2 Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum. Hg. J.Köhler, R. Bendel, Teilband 2, LIT Verlag Münster-Hamburg- London 2002, s. 615-622. Udział Agnieszki Zabłockiej-Kos w artykule dotyczy okresu 1840-1945.
PDF artykuł »

Rozwój Wrocławia w latach 1807-1918. W: Atlas historyczny miast polskich, t.4 - Śląsk, zeszyt 1 - Wrocław. Pod red. M. Młynarskiej-Kaletynowej, s. 12-16 oraz plansza "Wrocław. Przemiany funkcjonalno - przestrzenne centrum miasta w latach 1807 - 1918 na tle planu katastralnego 1902 - 1913. Skala 1: 2500" Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2001

33 hasła encyklopedyczne w: Encyklopedia Wrocławia. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001

Facetten der Breslauer Architektur im 19. Jahrhundert. W: Neorenaissance. Ansprüche an einem Stil. Zweites Historismus-Symposium. Bad Muskau. Hg. W. Krause, H.Laudel, W.Nerdinger, Philo Fine Arts Verlag der Kunst, Dresden 2001, s. 171-187.
PDF artykuł »

Von der Zerstörung zur Rekonstruktion und moderner Bebauung. Altstadtsanierung in Polen nach 1945. W: "Jahrbuch Stadterneuerung", Bd. 10, 2000, s. 161-173.
PDF artykuł »

Architektura katolickich kościołów we Wrocławiu w XIX wieku. W: Architektura Wrocławia. t.3 Świątynia. Pod red J. Rozpędowskiego, Wydawnictwo "Werk", Wrocław 1997, s. 221-241.
PDF artykuł »

85 haseł w: Atlas Architektury Wrocławia. Pod redakcją i w opracowaniu J. Harasimowicza, t.1 Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997 (spis w załączniku 1)

96 haseł w: Atlas Architektury Wrocławia. Pod redakcją i w opracowaniu J. Harasimowicza, t.2 Budowle mieszkalne. Budowle inżynieryjne i przemysłowe. Parki, cmentarze, pomniki. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998 (spis w załączniku 2)

"Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła na Ołbinie." Wydawnictwo "Korab", Wrocław 1997, (wspólnie z Łukaszem Krzywką), ss. 28. Udział Agnieszki Zabłockiej-Kos, s. 3-26.

Kościoły Wrocławia w XIX wieku. W: "Dolny Śląsk" 4/97, Wrocław 1997, s. 200 - 234.
PDF artykuł »

Architektura wrocławskich kościołów protestanckich w XIX w. a kościół św. Elżbiety. W: Z dziejów wielkomiejskiej fary wrocławskiej. Kościół św. Elżbiety w świetle historii . Pod red. M. Zlata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 257-278.
PDF artykuł »

Przemiany architektoniczne rejonu placu Uniwersyteckiego od końca XVIII w. do 1945 r. W: Architektura Wrocławia. t.2 Urbanistyka. Pod red. J. Rozpędowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 107 - 121.
PDF artykuł »

Architektura i urbanistyka placu Ćwiczeń we Wrocławiu. W: Architektura Wrocławia. t.2 Urbanistyka. Pod red. J. Rozpędowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 201 - 225.
PDF artykuł »

Wersja niemiecka, znacznie skrócona: Friedrich Wilhelm IV. und die Gestaltung des Schloßplatzes in Breslau. W: Friedrich Wilhelm IV Künstler und König. H. F. Fichter Edition, Frankfurt am Main 1995, s.150 - 157.
PDF artykuł »

Neorenesans w architekturze mieszczaństwa wrocławskiego. W: Architektura Wrocławia. t.1 Dom. Pod red. J. Rozpędowskiego, Wydawnictwo "Werk", Wrocław 1995, s. 201-215.
PDF artykuł »

Wersja niemiecka, skrócona: Die Architektur der Neorenaissance in Breslau. W: Renaissance der Renaissance. Ein bürgerlicher Kunststil im 19. Jahrhundert. Hrsg. G. U. Großmann, P. Krutisch, Deutscher Kunstverlag, München 1995, s.143-161.
PDF artykuł »

Alexis Langer (1825-1904) - śląski neogotycysta. W: "Biuletyn Historii Sztuki", LVI, nr 3, 1994, s. 267-281.
PDF artykuł »

Wersja niemiecka, znacznie skrócona: Kölner Neugotik in Schlesien. Die sakrale Architektur von Alexis Langer (1825-1904). W: L`Art et les revolutions. XVIIe congres international d`histoire de l`Art. Strasbourg 1992, s. 203-214.
PDF artykuł »

Alexisa Langera udział w konkursie na projekt Votivkirche we Wiedniu a koncepcja wrocławskiego kościoła św. Michała Archanioła. W: "Roczniki Sztuki Śląskiej", XVI, 1991, s. 129-141.
PDF artykuł »

Wersja niemiecka, znacznie skrócona: Zwei Kathedralen von Alexis Langer: die Votivkirche in Wien - 1855 und die Michaeliskirche in Breslau 1862 bis 1871. W: "Kunstgeschichtliche Gesellschaft zu Berlin, Sitzungsberichte N.F." Heft 38, Oktober 1989 bis Juli 1990, s. 7-9.
PDF artykuł »

Założenia radialne na Śląsku Opolskim z okresu kolonizacji fryderycjańskiej. (Wspólnie z M.Chorowską) W: Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej nr 19, Studia i materiały nr 9, 1988: Z badań architektury, urbanistyki i sztuki Śląska, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 27-74. Udział: wspólne badania.
PDF artykuł »

Mauzoleum w Brzegu Dolnym - nieznane dzieło Fryderyka Gilly. (Wspólnie z J.K. Kosem). W: "Annales Silesiae", XVI, 1986, s. 13-26. Udział Agnieszki Zabłockiej-Kos: wspólne badania, inwentaryzacja i rekonstrukcja obiektu.
PDF artykuł »

Paradygmat "godziwej śmierci". Geneza, ewolucja, perspektywy. W: "Przegląd humanistyczny", 3, 1984, s. 73-82
PDF artykuł »

Recenzje

1. Aleksander Łupienko : Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914 [Warsaw Tenement Houses, 1864-1914]. Warszawa , 2015. W: Acta Poloniae Historica. - Vol. 114 (2016), s. 331-342. (recenzja)

2. Anna Moskal. Im Spannungsfeld von Region und Nation. Die Polonisierung der Stadt Posen nach 1918 und 1945. (Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 23.). Wiesbaden , 2013. W: Zeitschrift für Ostmitteleuropa -Forschung. - Jg. 64, H. 1 (2015), s. 126-129 (recenzja).

3. Jan Salm: Ostpreußische Städte im Ersten Weltkrieg. Wiederaufbau und Neuerfindung, Oldenbourg 2012. W:Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung. - Jg. 64, H. 4 (2015), s. 600-603, (recenzja).

4. Markus Podehl : Architektura Kaliningrada. Marburg, 2012 W: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. - Jg. 64, H. 4 (2015), s. 617-620, (recenzja).

5. Obca władza : o Rosjanach w Królestwie Polskim / Agnieszka Zabłocka-Kos Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzja pracy: Imperiale Herrschaft im Weichselland : das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864-1915) / Malte Rolf. München 2015 W: Quart. - 2015, nr 1, s. 75-78 (recenzja).

6. "Nowoczesna" czy "polityczna" architektura na Śląsku? : rozważania na marginesie książki: Beate Störtkuhl "Moderne Architektur in Schlesien 1900 bis 1939. Baukultur und Politik", München 2013 ("Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa", Bd. 45) / Bibliogr. W: Roczniki Sztuki Śląskiej. - T. 22 (2013), s. 169-175 (recenzja)

7. Reformator, pedagog, architekt - August Endell, dyrektor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych : na marginesie książki: Nicola Bröcker, Gisela Moeller, Christiane Salge, "August Endell 1871-1925. Architekt und Formkünstler", Petersburg 2012 / Bibliogr. Rec. pracy: August Endell 1871-1925 : Architekt und Formkünstler / hrsg. von Nicola Bröcker, Petersburg, 2012. W: Roczniki Sztuki Śląskiej. - T. 22 (2013), s. 165-168 (recenzja).

Reformator, pedagog, architekt – August Endell, dyrektor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na marginesie książki: Nicola Bröcker, Gisela Moeller, Christiane Salge, August Endell 1871–1925. Architekt und Formkünstler, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2012. W: Roczniki Sztuki Śląskiej, tom XXII (2013), s. 161-164

„Nowoczesna” czy „polityczna” architektura na Śląsku? Rozważania na  marginesie książki Beate Störtkuhl „Moderne Architektur in Schlesien 1900 bis 1939. Baukultur und Politik “  Oldenbourg Verlag München 2013, Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 45. W: Roczniki Sztuki Śląskiej, tom XXII (2013), s. 165-171

Wielki odrzucony. Wystawa „ERNST MAY (1886–1970). Neue Städte auf drei Kontinenten.“ Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main, 27.06.2011 – 6.11.2011, od marca 2012 we Wrocławiu. W: „Quart“ nr 1(23)/2012, s.114-117

"O sztuce sakralnej". W: Przegląd Uniwersytecki. Pismo Informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, 5/2008, s. 29-30 (wspólnie z Urszulą Bączkowską)

"Międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium poświęcone sztuce sakralnej"
. W: Quart 2(8)/2008, s. 116- 118( wspólnie z Urszulą Bączkowską)

"Światło i forma. Na marginesie wystawy o węgierskim modernizmie". W: Quart 3(5) 2007. s. 96-98

Relacja z konferencji "Przywracanie Pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej", Kraków 35-36 czerwca 2007. W: Quart 3(5)/2007 s. 99-100.

Redakcja naukowa książki Gregora Thuma "Obce miasto Wrocław 1945 i potem" Wrocław 2006

Recenzja z książki: Wojciech Bałus, Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die moderne. Zur Geschichte der Architektur und der öffentlichen Grünanlagen im 19. Jahrhundert. Stuttgart 2003. W: "Centropa a journal of central european architecture and related arts" Volume 4 , number 2 May 2004 ISSN no 1532-5563, s. 177-179.

Recenzja z książki: Benedikt Goebel, Der Umbau Alt-Berlins zum modernen Stadtzentrum. Berlin 2003. W: "Roczniki Dziejów Społecznych i Politycznych" t. LXIII-2003, s. 196- 201.

Omówienie książek Th. Nipperdeya, Deutsche Geschichte 1800 - 1918 i H.U. Wehlera, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1700-1914. W: "Dzieła i interpretacje" t. II, 1994, s. 159 - 164.

Kościoły saksońskie w XIX wieku. Recenzja z książki Hartmuta Maia, Kirchen in Sachsen. Vom Klassizismus bis zum Jugendstil. Berlin 1992). W: "Dzieła i interpretacje" t. I, 1993, s. 107-110.

Recenzja z książki: Wolfgang Mohr, Schlesien Vorort des Katholizismus. Katholikentage in Schlesien - Schlesier auf Katholikentage 1848 - 1932. Sigmaringen 1989. W: "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", XLVIII, 1993, nr 4, s. 438- 440.

Artykuły popoularnonaukowe

Zwykły raj na ziemi. O eksperymentalnym osiedlu Vauban. W: "Zawód:Architekt" nr 02/2013. s. 68-72.

„Sztuki najwyższe”, czyli wyspa Muzeów w Berlinie. W: „Zawód: Architekt”. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 6/2011, s. 31-33

Dylematy w centrach miast. W: Zawód :Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 3/2011, s. 46

Ładniej już było? W: Zawód :Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 2/2011, s. 52-53

Gdzież te miasta-ogrody?
W: Zawód :Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 2/2011, s. 36-38.

O duszach miast. W: Zawód :Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 1/2011, s. 42-43

Między szkatułą a kiesą. W: Zawód :Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 6/2010, s. 28-29

Żywa fabryka. W: Zawód :Architekt. Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, nr 5/2010, s. 40-41

Piękno osiedlowej przestrzeni. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 7(53)/2002, s. 12-14.

Dworce kolejowe - katedry XIX stulecia. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 6(40)/2002, s. 12-15.

Diabeł tkwi w fakturze. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 3(49)/2002, s. 10-14.

Piąta elewacja na przestrzeni dziejów. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 2(48)/2002, s. 10-13.

Szklane ściany. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 12(46)/2001, s. 13-16.

Osiedla, czyli sztuka przestrzeni, W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 6(40)/2001, s. 11-16.

Sztuka kształtowania klatek schodowych. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 5(39)/2001, s. 14-16.

Budowanie kolorem. W: "Budowlany Informator Techniczny", nr 2(36)/2001, s. 14-16.

Plombowanie Wrocławia. "Polityka" nr 13 (1873), 27.III 1993.

Cmentarze. W: "Spotkania z zabytkami", 2,1984, s. 14-21.

Prace nie przeznaczone do druku - zastrzeżone

Studium historyczno-architektoniczne pl. Konstytucji we Wrocławiu. Wykonane na zlecenie Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2000

Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta we Wrocławiu w latach 1800-1918. W: R. Eysymontt (kierownik zespołu), Ł. Krzywka, I. Bińkowska, A.Zabłocka-Kos, Studium historyczno - urbanistyczne wraz z wytycznymi konserwatorskimi dla potrzeb planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: Wrocław - zespół historycznego centrum. Obszary A, C, D, E (Stare Miasto w obrębie fos), Wrocław 1999.

Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w latach 1800-1945. W: R. Eysymontt (kierownik zespołu), Ł. Krzywka, I. Bińkowska, A.Zabłocka-Kos, Studium historyczno - urbanistyczne wraz z wytycznymi konserwatorskimi dla potrzeb planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: Wrocław - zespół historycznego centrum (Obszar B: Ostrów Tumski, wyspy: Piasek, Bielarska, Słodowa i Tamka), Wrocław 1997.

Kamienice czynszowe w północnej części Wrocławia. W: R. Eysymontt, Ł. Krzywka, A. Zabłocka-Kos (kierownik zespołu), Z. Żak, Wstępne studium historyczno-konserwatorskie zabudowy czynszowej we Wrocławiu w XIX i XX wieku. Wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław 1995.

Dzieje zabudowy rejonu pl. Uniwersyteckiego w XVIII - XX wieku. W: H. Dziurla (kierownik zespołu), R. Eysymontt, A. Zabłocka-Kos, Studium historyczno-konserwatorskie zabudowy rejonu pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu. Wykonane na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej dotyczące badań zabudowy na Starym Mieście we Wrocławiu, wykonane w latach 1987 -1989. Udział Agnieszki Zabłockiej-Kos obejmował napisanie historii badanego obiektu w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem struktury społecznej mieszkańców, sporządzenie analizy architektoniczno-stylistycznej oraz szczegółowego katalogu zachowanych części zabytkowych. Prace były najczęściej zespołowe, pisane głównie z Mariuszem Karstem i Czesławem Lasotą, którzy prowadzili badania archeologiczne oraz opisywali historię obiektu w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Prace naukowe przyjęte do druku

„Śmiem twierdzić, że z politycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie sekularyzacji na Śląsku”. Przekształcenia funkcjonalne wrocławskich budynków klasztornych w XIX i XX wieku. (54 tys. znaków) W: Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie (XVIII-XX wiek),tom II redakcja Marek Derwich, 57,5 tys. znaków,

Nowe funkcje starych klasztorów w Europie w XIX wieku- przegląd głównych problemów badawczych W: Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie (XVIII-XX wiek), tom IV redakcja Marek Derwich, 24 tys. znaków,

Między siedzibą władcy absolutnego a muzeum - pałac królewski we Wrocławiu w różnych kontekstach ideowych i politycznych (1750-1926). W: Katalog stałej wystawy Muzeum Miejskie we Wrocławiu. 35 tys. znaków,