Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

Recenzje doktorskie i habilitacyjne

Recenzje doktorskie:

  1. Jan Sas-Zubrzycki (1860-1935) architekt, historyk i teoretyk architektury, 2017, autor rozprawy doktorskiej Jerzy Wowczak.
  2. Wpływ liturgii na architekturę. Kształtowanie przestrzeni sakralnej w kościołach katolickich oraz zmiany w ich architekturze po reformie liturgicznej z 1969 roku na przykładzie wybranych świątyń wrocławskich, 2017, autor rozprawy doktorskiej Filip Maria Muszyński.
  3. "Przypadek pewnego tekstu czyli Ornament i zbrodnia Adolfa Loosa w dyskursie architektonicznym w latach 1910-1975", 16/03/2015 , autor rozprawy doktorskiej Agnieszka Gryska.
  4. Doktryna a praktyka w konserwacji i odbudowie zamków, pałaców i dworów w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX i XX wieku, 20/03/2013 , autor rozprawy doktorskiej Aleksandra Marcinów.
  5. Architektura dolnośląskiej prowincji 2. połowy XIX wieku na przykładzie Dzierżoniowa (Reichenbach), 09/04/2008 , autor rozprawy doktorskiej Piotr Kmiecik.

Recenzje habilitacyjne

  1. Nowoczesna praarchitektura. Architektoniczne pomniki narodowe w wilhelmińskich Niemczech (1888-1918), 30/04/2015 , autor rozprawy habilitacyjnej Rafał Makała.
  2. Hans Lutsch (1854-1922) - architekt, konserwator zabytków, badacz architektury, 19/01/2015 , autor rozprawy habilitacyjnej Barbara Ochendowska-Grzelak.
  3. Miasto do mieszkania. Zagadnienia reformy mieszkaniowej na przełomie XIX i XX wieku i jej wprowadzanie w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku, 20/05/2013 , autor rozprawy habilitacyjnej Hanna Grzeszczuk-Brendel.