Uniwersytet Wroc³awskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego

dr CEZARY W”S

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wroc³aw
pokój 412


tel./fax: +48 - 71 - 37 52 510 (sekretariat)

tel.: +48 - 71 - 37 52 535 (pok. 412)

gsm: +48 668 260 839

e-mail: wascezar@gmail.com

dr  Cezary  W±s