Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA

Adiunkt w Zakładzie Kultury i Sztuki Baroku
Koordynator Instytutowy Programu LLP-Erasmus

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
pokój 207, 409

tel.: (+4871) 375 26 69, (+4871) 375 26 95

fax: (+4871) 375 25 10

e-mail: malgorzatawyrzykowska7@gmail.com

dr Małgorzata Wyrzykowska