Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. JAN HARASIMOWICZ

Kontakt:

adres:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historii Sztuki
Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

tel./fax: +48 071 375 25 10
telefon służbowy: 071 375 29 73

e-mail: jharasim@uni.wroc.pl