Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. RAFAŁ EYSYMONTT, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
pokój 411

tel.: (071) 375 25 11

tel./fax (071) 375 25 10 (sekretariat)

email: eysymont@uni.wroc.pl