Uniwersytet WrocławskiInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Waldemar Okoń

Kontakt:

adres:
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
pokój 103B

tel./fax: +48 071 375 27 83 (sekretariat)
telefon służbowy: 071 375 26 83

e-mail: waldemar.okon@wp.pl
www: okon.waldemar.artwroc.com

prof. Waldemar Okoń