Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


REKRUTACJA 2016/2017

STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZY O SZTUCE - informacja o postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2016/2017

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZY O SZTUCE I KULTURZE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

zasady naboru: rejestracja w systemie IRK
zapisy na podstawie złożonego kompletu dokumentów:
- kopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona przez kierownika studiów, notariusza lub organ wydający
- kopia dowodu osobistego potwierdzona jw.
- formularz z systemu IRK z wprowadzoną elektroniczną fotografią - wydrukowany i podpisany przez kandydata
- podanie do Rektora UWr ds. nauczania o przyjęcie na SPWSK z określoną liczbą semestrów
- dla kandydatów na studia trzysemestralne - dokument potwierdzający uprawnienia nauczycielskie).

Studia zostaną uruchomione po zakwalifikowaniu min. 20 kandydatów

termin rejestracji w systemie IRKA: 1 VI 2016 - 14 X 2016

termin składania dokumentów: 1 IX 2016 - 15 X 2016 r. w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UWr lub na ręce kierownika SPWSK w godzinach jego dyżurów

termin rozpoczęcia studiów: druga połowa października 2016 r.

opłaty: 1600 zł. za semestr I, 1600 zł. za semestr II, 1700 zł. za semestr III

top