Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


REKRUTACJA 2015/2016

STUDIA NIESTACJONARNE HISTORII SZTUKI (wieczorowe) - informacja o postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku historia sztuki w roku 2015/2016

Informacja o studiach

STUDIA NIESTACJONARNE HISTORII SZTUKI (wieczorowe)

Historia sztuki to studia dla osób, które interesują się sztuką i chcą zdobyć wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz także sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną. Nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki, a praktyczne umiejętności opisu i dokumentacji dzieła sztuki udoskonalisz podczas objazdów zabytkoznawczych i letnich obozów inwentaryzacyjnych.

Co oferujemy?
Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata historii sztuki, a studiów magisterskich — magistra. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych (m.in. wstęp do historii sztuki, ikonografia, historia sztuki w poszczególnych epokach, historia filozofii) studenci mają do wyboru szeroką ofertę zajęć fakultatywnych.

Co po studiach?
Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.

UWAGA !!! - NOWA OFERTA !!!
Od roku akademickiego 2013/14 oferta studiów wieczorowych poszerzona została o zajęcia z języka nowożytnego w wymiarze 120 godzin na studiach licencjackich i 40 godzin na studiach magisterskich. W trakcie studiów magisterskich studenci otrzymają certyfikat B plus. Zmiana ta nie spowoduje zwiększenia czesnego.
więcej informacji: Licencjat historii sztuki, studia licencjackie niestacjonarne (wieczorowe)»

więcej informacji: Magister historii sztuki, studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) »

top

Zasady przyjęć na studia I stopnia wieczorowe (3-letnie licencjackie)

Rekrutacja 2015/2016:

Kandydaci z nową i starą maturą: przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

top

Zasady przyjęć na Studia magisterskie II stopnia

Rekrutacja 2015/2016:

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata lub magistra dowolnego kierunku humanistycznego, kierunków z dziedziny konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz kierunków artystycznych.

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.


TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK:
10 kwietnia 2015

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
22 września 2015

Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy
kwalifikacyjne) – dotyczy tylko kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym poza granicami Polski:
23 września 2015, godz. 12.00 (studia I stopnia) i o godz. 12.30 (studia II stopnia), Instytut Historii Sztuki ul. Szewska 36, 50–139 Wrocław, sala 105

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię:
10 kwietnia - 24 września 2015

Dokumenty nalezy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWrINFORMACJE W SERWISIE "REKRUTACJA" UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO


Historia sztuki, studia I stopnia, wieczorowe

Historia sztuki, studia II stopnia, wieczoroweSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O STUDIACH I REKRUTACJI

Kontakt:
- telefon (sekretariat) : 71 3752 510
- email (kierownik studiów) : eysymont@uni.wroc.pltop