Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZY O SZTUCE


Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel. 071 375 25 11, fax 071 375 25 10
e-mail: wiedzaosztuce@uni.wroc.pl

Kierownik studiów: dr Arkadiusz Wojtyła


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze

Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław


kierownik studiów: dr Arkadiusz Wojtyła, pok. 410
tel.: +48 71 375-25-11
mail: arkadiuswojtyla@o2.pl

sekretariat: mgr Beata Boczkowska, mgr Monika Wójtowicz, pok. 103
tel./fax.: 71 375-25-10
mail: sekret@uni.wroc.pl

dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych: mgr Danuta Grychowska
adres: ul. Szewska 48, 1 piętro
tel.: 71 375-22-74

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze prowadzone są w dwóch trybach:

1) dwusemestralne studia doskonalące (230 godz.) - adresowane do absolwentów studiów wyższych zmierzających do zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki i kultury

2) trzysemestralne studia kwalifikacyjne (350 godz. zajęć + 60 godz. praktyki szkolnej realizowanej indywidualnie przez studenta) - nadające uprawnienia do nauczania w gimnazjum i szkolnictwie ponadgimnazjalnym dodatkowego przedmiotu "Wiedza o kulturze". Adresowane do absolwentów studiów magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych posiadających czynne uprawnienia nauczycielskie

Program studiów:


- wykłady kursowe - na studiach dwusemestralnych: 78 godz. (sztuka pradziejowa, starożytna, średniowieczna, renesansowa, barokowa, nowoczesna, współczesna, ochrona dziedzictwa kulturowego); na studiach trzysemestralnych: 96 godz. (program jw. poszerzony o wybrane zagadnienia z historii muzyki oraz o wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze)

- konwersatoria - na studiach dwusemestralnych: 94 godz. (analiza dzieła malarstwa, rzeźby, architektury, dzieła sztuki współczesnej, analiza treści dzieła sztuki, techniki sztuk plastycznych, nauki pomocnicze historii sztuki, dzieje myśli o sztuce, wybrane zagadnienia krytyki artystycznej, polska sztuka użytkowa XX i XXI w.); na studiach trzysemestralnych program jw. poszerzony o podstawy analizy dzieła muzycznego

- objazd zabytkoznawczy - na studiach dwu- i trzysemestralnych: 1 dzień

- letni obóz inwentaryzacji zabytków - na studiach dwu- i trzysemestralnych: 5 dni

- praca podyplomowa - na studiach dwu- i trzysemestralnych wg harmonogramu ustalonego z prowadzącym

- dydaktyka przedmiotu Wiedza o kulturze - na studiach trzysemestralnych 78 godz. (wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości, działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze", metodyka nauczania sztuki, programowanie zajęć edukacji "Wiedzy o kulturze", projekt kulturalny w edukacji, aktywne metody nauczania "Wiedzy o kulturze" w muzeum)

- praktyka szkolna - na studiach trzysemestralnych - 60 godz.

uprawnienia nadawane absolwentom SPWSK:

studia dwusemestralne: świadectwo ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze

studia trzysemestralne: świadectwo ukończenia trzysemestralnych Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze (uprawnienia do nauczania przedmiotu "Wiedza o kulturze" określone w zarządzeniu Rektora UWr.)

top