Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


Historia sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel./fax 071 375 25 10
e-mail: sekret@uni.wroc.pl


Plany zajęć w semestrze LETNIM 2016/2017

Plan zajęć na studiach stacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Plan zajęć na studiach stacjonarnych II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Ogłoszenia dla studentÓw

UWAGA ! I ROK HISTORII SZTUKI!! Pierwsze zajęcia z łaciny (dla całego roku razem) odbędą się 3 października (poniedziałek) o godzinie 10.15 w sali 306. Obecność obowiązkowa - musimy dokonać podziału na grupy. Jeśli ktoś nie może być wtedy obecny, to bardzo proszę o wcześniejszy kontakt mailowy /beata.machalska@uwr.edu.pl/ lub osobisty 3 X, g. 7.30 - 9.00 SPNJO, pl. Nankiera 2/3, s.403.

UWAGA ! II ROK HISTORII SZTUKI Pierwsze zajęcia z łaciny (dla całego roku razem) odbędą się 6 października (czwartek) o godzinie 11.00 w sali 306. Obecność obowiązkowa - musimy dokonać nowego podziału na grupy. Jeśli ktoś nie może być wtedy obecny, to bardzo proszę o wcześniejszy kontakt mailowy /beata.machalska@uwr.edu.pl/ lub osobisty 3 X, g.7.30 - 9.00 lub 6 X 7.00 - 8.00 SPNJO, pl. Nankiera 2/3, s.403.

Organizacja studiów

Studia na kierunku historia sztuki odbywają się w trybie 3-letnich studiów licencjackich, które mogą być następnie kontynuowane w ramach 2-letnich uzupeniających studiów magisterskich.

top

Przedmioty kierunkowe

- wstęp do historii sztuki
- historia sztuki starożytnej
- historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej
- historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej
- historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej
- historia sztuki wspóczesnej powszechnej i polskiej
- wybrane zagadnienia współczesnej kultury artystycznej
- dzieje myśli o sztuce
- techniki sztuk plastycznych
- ikonografia
- muzealnictwo
- konserwatorstwo i ochrona zabytków
- wystawiennictwo, marketing sztuki
- wykłady monograficzne
- proseminaria
- seminaria pomocnicze i licencjackie *
- seminaria magisterskie *
- fakultety **

Program uzupełniają przedmioty pomocnicze (języki obce, historia filozofii, wychowanie fizyczne) oraz praktyki i ćwiczenia terenowe (letni obóz inwentaryzacyjny po II roku, objazdy zabytkoznawcze na I, II, III roku, praktyka muzealna na IV roku).

* co roku zgaszane są przez Pracowników Instytutu Historii Sztuki UWr. (pracowników samodzielnych w przypadku seminariów magisterskich i adiunktów w przypadku seminariów pomocniczych i licencjackich) nowe propozycje tematów [w roku akademickim 2007/2008 zorganizowane zostay następujce seminaria pomocnicze i licencjackie:

 1. Malarstwo polskiego modernizmu
 2. Złotnictwo - niezwyke rzemioso
 3. Język symboli
 4. Fantazja i dekonstrukcja - architektura schyku XX i pocztku XXI wieku
 5. Sztuka Anglii i Szkocji XVI-XVII wieku
 6. Italomania w kulturze i sztuce Europy Środkowej w czasach nowożytnych
 7. Rewitalizacja i promocja dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej

** tematyka zajęć ulega co roku modyfikacji. W roku akademickim 2007/2008 zostały zorganizowane następujące fakultety:

 1. Sztuka romańska we Francji
 2. Krasnoludki ogrodowe, nimfy z betonu i licheskie anioły czyli historyk sztuki i popularna kultura plastyczna
 3. Multimedialne metody prezentacji dziedzictwa kulturowego
 4. Aktualne tendencje w kulturze początku XXI wieku
 5. Sztuka Anglii i Szkocji XVI-XVII wieku
 6. Sztuka Półwyspu Iberyjskiego w starożytności i średniowieczu
 7. Dziedzictwo kulturowe Hiszpanii jako walor turystyczny
top

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów

- muzea
- galerie
- urzędy konserwatorskie
- antykwariaty
- domy aukcyjne
- media
- instytucje badawcze

top