Uniwersytet WrocławskiHistoria sztuki Wrocław, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
studia  I kanon lektur  I słownik terminologiczny zajęć 


studia historia sztuki stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe


SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY ZAJĘĆ


Ćwiczenia
zajęcia, których celem jest kształcenie głównie w zakresie umiejętności praktycznych (nazewnictwo, opis, rozpoznanie stylowe, identyfikacja ikonograficzna, gromadzenie dokumentacji, inwentaryzacja i in.)

Fakultet
zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie, która jest przedmiotem ich specjalizacji; celem zajęć jest gruntowne zaznajomienie uczestników, najlepiej w oparciu o kolekcje muzealne, z jedną ze specjalistycznych dziedzin historii sztuki.

Proseminarium
- (z łac.: "pro" + "seminarium") ćwiczenia dla studentów mniej zaawansowanych, przygotowujące ich do bardziej samodzielnej pracy w ramach seminarium.

Seminarium
zajęcia dydaktyczne dla studentów wyższych lat, których celem jest dokładniejsze studium wybranej dziedziny wiedzy lub zagadnienia.

Seminarium licencjackie
seminarium kończące się obroną pracy licencjackiej.

Seminarium
magisterskie seminarium kończące się obroną pracy magisterskiej.

Wykład kursowy
przedmiot propedeutyczny; wykład, w ramach którego słuchaczom mniej zaawansowanym przekazywana jest wiedza ogólna o charakterze, podstawowym w oparciu o aktualne podreczniki; powinien obejmować zarys głównych działów historii sztuki, historii doktryn artystycznych, ikonografii itp.

Wykład monograficzny
wykład poświęcony wybranemu problemowi (jednemu zagadnieniu, epoce, zjawisku, twórczości jednego artysty itp), oparty o najnowsze badania autora; ma on charakter pogłębiony i szczegółowy.