AKTUALNOŚCIWEJŚCIE DO BAZY


"Tezaurus dziedzictwa kulturowego" powstał w ramach projektu "Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego - narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystywanie baz danych obejmujących zabytki sztuki", realizowanego przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2007-2009 pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza (IV Konkurs Projektów Badawczych Rozwojowych, projekt nr N 17 0004 04). Celem projektu było opracowanie i udostępnienie online słownika hierarchicznego pojęć, służących opisowi dzieł sztuk plastycznych, oraz narzędzi umożliwiających jego dalszš rozbudowę w oparciu o współpracę instytucji związanych z dokumentacją dziedzictwa kulturowego. W trakcie trwania projektu do słownika wprowadzono ponad 8000 pojęć, dotyczących przede wszystkim klasyfikacji rzeczowej i formalnej dzieł sztuki oraz materiału i techniki ich wykonania.

Od roku 2012 słownik rozwijany jest przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem projektu od 2009 r. jest Knowledge Hives sp. z o.o., Gdynia, udostępniająca narzędzie na portalu OpenVocabulary (http://www.openvocabulary.info/thesauri/tdk).

Zapraszamy do przeglądania i korzystania zasobów!

WEJŚCIE DO BAZY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

Demo: pokaż, pobierz

Metody przeszukiwania Tezaurusa

Zasady dotyczące formułowania haseł słownika

Charakterystyka zasobu

Możliwości współtworzenia tezaurusa

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego