BIBLIOGRAFIA

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego

Izydor Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000, ISBN 83-01-13269-8

Izydor Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli. Terminological dictionary of furniture (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B,; t. 99), Warszawa: Min. Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków, 1998, ISBN 83-86334-67-3

Dominik Petruk, Słownik terminów z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych: [polsko-niemiecki, niemiecko-polski], Myślenice : Wydawnictwo Petruk, 2007, ISBN 978-83-925326-3-7

Ewa Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych. Terminological dictionary of the outfitting of Eastern Rite Churches with an appendage on marian icons (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B; t. 103); Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków: Wydaw. DiG, 2001, ISBN 83-86334-38-X, ISBN 83-7181-150-0

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Stefan Kozakiewicz. Adres wyd. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969 (wyd. 2: 1976)

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red.: Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota; współpr. Margarita Kardasz et al., wyd. 3, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002, ISBN 83-01-12365-6 (wyd. 4: 2003; wyd. 5: 203-2007)

Słownik terminologiczny zabytków. Z. 3, Instrumenty muzyczne. Cz. 1, Instrumenty klawiszowe, oprac. Jerzy Gołos, Zenon Kobus, Benjamin Vogel; pod red. Michała Gradowskiego; [red. tomu Marek Domagalski] (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B; t. 87); Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków, 1991.

Słownik terminologiczny zabytków. z. 3, Instrumenty muzyczne. cz. 2, Instrumenty strunowe, dęte, perkusyjne, samogrające i varia / oprac. Jerzy Gołos, Olga Siejna-Bernady, Maria Zeyland-Korytek ; [pod red. Michała Gradowskiego; red. tomu Katarzyna Wierzbicka] (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B; t. 91); Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków, 1995, ISBN 83-86334-45-2

Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki, Słownik terminów plastycznych Warszawa: "Wiedza Powszechna", wyd. 5: 1999, ISBN 83-214-1125-8

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego