Kontakt

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historii Sztuki
50-139 Wrocław, ul. Szewska 36
tel./fax: 071 375 25 10
tel. 071 375 26 69
e-mail: aseidel@uni.wroc.pl

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego