Możliwości współtworzenia tezaurusa

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy poszerzaniu zasobu haseł słownikowych oraz opiniowania haseł istniejących!

Hasła można uzupełniać po uzyskaniu uprawnień Współpracownika, a opiniować je - po uzyskaniu uprawnień Komentatora. Hasła i uwagi są sygnowane nazwiskiem ich autora. Szczegółowe informacje na temat możliwości współpracy można uzyskać pod adresem mailowym pdzsz@uni.wroc.pl lub pod numerami telefonów (71) 375 26 69 (Pracownia Dokumentacji Zabytków Sztuki, Instytut Historii Sztuki UWr) i (71) 375 25 10 (sekretariat Instytutu Historii Sztuki).

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego