WYKONAWCY

Kierownik:

prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Uniwersytet Wrocławski

Zespół projektowy:

dr Aleksandra Bek-Koreń
dr Sławomir Brzezicki
dr Artur Kwaśniewski
dr Tomasz Mikołajczak
dr Grzegorz Podruczny
mgr Marta Poszumska
mgr Jan Przypkowski
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Ksenia Stanicka-Brzezicka
dr Małgorzata Stolarska-Fronia
dr Aleksandra Szewczyk
mgr Urszula Wencka
mgr Monika Żernik

Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego