ZAŁOŻENIA PROJEKTU

  • słownik dotyczyć będzie przede wszystkim takich dziedzin, jak klasyfikacja rzeczowa i formalna dzieł sztuki oraz materiał i technika ich wykonania,
  • słownik o będzie miał charakterze polihierarchiczny
  • wybór haseł będzie wynikiem bieżącej praktyki dokumentacyjnej i będzie w dużej mierze oparty na istniejących listach indeksowych, powstających w trakcie prowadzonych w ostatnich latach pracach inwentaryzacyjnych
  • w słowniku pominięte zostaną elementy klasyfikacji ikonograficznej
  • słownik będzie miał strukturę otwartą, umożliwiającą jego stałą rozbudowę, poszczególne hasła będą mogły być opatrywane krótką definicją, bibliografią i zdjęciem
  • przewidziana zostanie możliwość tłumaczenia słownika na inne języki
  • w bazach danych wykorzystujących słownik klasyfikacja rzeczowa formułowana będzie zawsze na dwóch poziomach szczegółowości
Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego