Zasady dotyczących formułowania haseł słownika:

  • obowiązuje forma mianownika liczby pojedynczej; wyjątkiem są nazwy, które mają tylko liczbę mnogą
  • nie należy wprowadzać jako pojęcia samego przymiotnika (lub rzeczownika) określającego, np. sieciowe; pojęcia formułowan z kilku słów powinny być tworzone wg schematu: nazwa + określenie, np. sklepienie sieciowe, głowa lwa; również wtedy, gdy pojęcie ma kilka określeń, np. główka anielska uskrzydlona
  • należy unikać wszelkich dodatkowych znaków przestankowych - nawiasów, myślników itp.; pozostają tylko te, które są integralną częścią pojęcia, np. ornament małżowinowo-chrząstkowy
  • na potrzeby słownika nie będą tworzone żadne specjalne określenia; zaleca się stosowanie pojęć przyjetych w literaturze, np. nie: liść (dąb), ale: liść dębu
  • nazwy pochodzące z języków obcych będą wprowadzane do słownika w oryginalnej formie, bez częściowych spolszczeń, np. aedicula (nie - aedikula)
Copyright © 2009-2010 Słownik Hierarchiczny Pojęć dla Dziedzistwa Kulturowego